Klubowa szatnia w automacie

Automatyczna szatnia to idealne rozwiązanie dla większych obiektów. Szatnia składa się z systemu ruchomych szafek i panelu sterującego.

Rodzaje szatni

Istnieją dwa sposoby ustawienia: wolno stojące oraz wbudowane w pomieszczenie.
W pierwszym przypadku szafki są zestawione w okrąg obudowany panelami. Możliwe jest oklejenie ich spersonalizowaną grafiką. W drugim przypadku możliwe jest wykorzystanie dowolnego pomieszczenia, gdzie panel sterujący jest wbudowany w ścianę.

Szatnię obsługują bezpośrednio klienci, którzy w pustej szafce mogą zdeponować swoją odzież wierzchnią. Potwierdzeniem jest wydruk z kodem EAN/QR. Odbiór zdeponowanej odzieży następuje po zeskanowaniu kodu. Elektronika sterująca w ciągu kilkunastu sekund podstawi klientowi właściwą szafkę.

Instrukcja obsługi

Szatnia posiada wizualny interfejs, który instruuje użytkownika, jak krok po kroku z niej korzystać. Wyposażono ją również w specjalne oprogramowanie umożliwiające rejestrowanie wszystkich zdarzeń ‒ każde zdeponowanie i pobranie ubrania ‒ dzień/godzina/nr szafki/nr transakcji oraz rejestrację „stanu szatni”, dzięki czemu informuje obsługę o awariach, np. braku papieru w drukarce.

Więcej o ofercie Fitnet, dystrybutora m.in. automatycznych szatni, przeczytasz na www.fitnet.pl
Artykuł sponsorowany

Przeczytaj także Kontrola dostępu

- REKLAMA -