Otwarcie klubów i basenów – jest rozporządzenie Rady Ministrów

Otwarcie klubów i basenów przed nami.  W kilka dni po konferencji Premiera opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów, na które m.in. branża fitness niecierpliwie czekała. Poniżej wybrane fragmenty dokumentu.

Otwarcie klubów i basenów – na jakich warunkach?

Jak czytamy w dokumencie, od dnia 6 czerwca 2020 r. możliwe będzie ponowne prowadzenie przez przedsiębiorców działalności:

4) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z). Będzie ono możliwe pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 18 ust.1, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu […] także pod warunkiem udostępnienia ich […] klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.

Do odwołania możliwe jest też prowadzenie przez przedsiębiorców

[…] działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) pod warunkiem zapewnienia, aby:
3) z basenów korzystało do 4 osób na tor; nie więcej niż połowa obłożenia obiektu; nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;
5) na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się bez udziału publiczności; przepisu ust.12 pkt 1 lit. d nie stosuje się.

W przypadkach ina obiektach, o których mowa w ust.10 pkt 1–3, 5 oraz ust.11:

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub winny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic nie dotyczy trenerów i osób uprawiających sport (na str. 16).

Pełna treść dokumentu do pobrania

Fot. Sven Mieke/ Unplash

Czytaj też – Na otwarcie klubów – ścianki ochronne

- REKLAMA -