Wytyczne dla basenów i saun

Ministerstwo Rozwoju opublikowało 1 czerwca wytyczne do ponownego uruchomienia basenów i saun. Wytyczne zostały podzielone na pięć części. Poniżej fragmenty dokumentu.

W strefie wejścia/kasy rekomenduje się:

 • w przypadku nieautomatycznych drzwi wejściowych pozostawienie ich otwartych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania,
 • zaznaczenie 2-m odległości na podłodze przed kasą/szatnią lub wyraźnie oznaczone strefy czekania,
 • bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba. Niezbędną informację należy zamieścić na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi lub/i obok okienka kasowego/szatni,
 • prowadzenie dezynfekcji bransoletek i/lub kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
 • zamieszczenie czytelnej informacji przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji (przede wszystkim dróg oddechowych),
 • usunięcie krzeseł i ławek w poczekalniach – nie zezwalanie i nie zachęcanie do odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu.

W przebieralni i w strefie z prysznicami, tam gdzie jest to możliwe rekomenduje się:

 • w przypadku przebieralni zbiorowych zapewnić tylko ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni,
 • określenie liczby osób korzystających jednocześnie z pryszniców, w zależności od wielkości i wyposażenia strefy,
 • prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku.

W strefie basenów i saun rekomenduje się:

prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby użytkowników – biorąc pod uwagę zróżnicowanie wielkości obiektów, liczba osób przebywających w jednym czasie na ich terenie powinna być ustalona indywidualnie. Liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego obciążenia, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób,
  • umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu;
  • maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie,

 

 • Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki) i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie.

 

 

  • Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
  • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
   Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
  • Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
  • Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej, ewentualne rozważenie podziału powierzchni basenu za pomocą lin/pływaków na mniejsze fragmenty w dużych obiektach.

 

 • W przypadku małych niecek i jacuzzi , gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się – korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie zamieszkujących.

 

 

  • W przypadku małych niecek basenowych i jacuzzi, w których nie prowadzi się dezynfekcji związkami chloru, zaleca się jej wprowadzenie.

 

 • Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu.

 

  • Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

 

 • Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 • Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).
 • Nie prowadzenie dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu alkoholowych środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w powietrzu i przekroczenia granicy wybuchowości.
 • Zaleca się wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
 • Nadzorowanie organizowanych zajęć grupowych, takich jak: aerobik lub nauka pływania. Istotne znaczenie ma ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwiające zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli omówione wyżej warunki nie są możliwe do spełnienia, należy rozważyć rezygnację z organizacji tego rodzaju zajęć do czasu, kiedy będą one mogły być dotrzymane.
 • Ograniczenie działalności saun:
  ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 2 osób jednocześnie, rekomendacja zamknięcia saun, które nie zapewniają temperatury większej niż 60oC, obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).

Pełny dokument znajdziecie pod LINKIEM

Fot. Gentrit Sylejmani/ Unsplash

- REKLAMA -