Kary dla Platinium Wellness

Prezes UOKiK nałożył na spółkę Platinium Wellness oraz na prezesa zarządu tej firmy kary za utrudnianie przeszukania, które miało uniemożliwić zebranie dowodów w prowadzonym postępowaniu.

Walka z porozumieniami ograniczającymi konkurencję leży w interesie wszystkich konsumentów, uczciwych przedsiębiorców oraz państwa polskiego. Przepisy pozwalają pracownikom UOKiK w określonych sytuacjach, za zgodą sądu, na niezapowiedziane przeszukanie w siedzibach przedsiębiorców podejrzewanych o niedozwolone porozumienia, w tym na sprawdzenie ich skrzynek elektronicznych. Przed rozpoczęciem przeszukania przedsiębiorcy są informowani o ich prawach i obowiązkach. Utrudnianie czynności przeszukującym zostało przez ustawodawcę obarczone wysoką sankcją, ponieważ może oznaczać próbę zacierania dowodów

– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kary dla Platinium Wellness i prezesa

Można nałożyć na przedsiębiorcę karę za utrudnianie lub uniemożliwienie przeszukania – do równowartości 50 mln euro, a także na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy – w tym przypadku maksymalna sankcja może wynieść pięćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Decyzje Prezesa UOKiK dotyczą utrudniania przeszukania w siedzibie Platinium Wellness. Podczas trwających działań prezes zarządu spółki zmienił hasło do poczty elektronicznej w służbowym laptopie, a następnie odmówił podania nowego. Przerwało to kopiowanie danych, przez co przeszukujący stracili dostęp do części informacji, które mogły świadczyć o niedozwolonym porozumieniu.

 

Kara nałożona na Platinium Wellness wyniosła 500 tys. zł, co stanowi równowartość 108 225,11 euro. Również prezes zarządu spółki ponosi w tym przypadku osobistą odpowiedzialność za utrudnianie przeszukania, stąd zastosowana indywidualna sankcja. Zgodnie z sentencją decyzji Prezes UOKiK nałożył na: „(…) Bartosza Konrada Gibałę, karę pieniężną w wysokości 150 000,00 zł (…)”.

Jak czytamy w informacji prasowej UOKiK, przeszukania to instrument dochodzeniowy wykorzystywany w najcięższych przypadkach podejrzenia naruszenia konkurencji. Pozwala na zebranie materiału dowodowego w sprawach, w których inne środki dochodzeniowe były nieskuteczne. Przedsiębiorca oraz jego pracownicy mają obowiązek wpuścić przeszukujących do budynków i lokali, a także udostępnić dokumenty oraz nośniki danych. Co istotne, działania pracowników UOKiK odbywają się na podstawie zgody sądu.

Źródło: materiały prasowe

Przeczytaj także UOKiK ukarał 6 osób z branży fitness

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ