Prawo pracy: jakie nowości w 2022 roku?

Polski Ład to dopiero początek zmian, które czekają pracodawców w 2022 roku – podpowiada Deloitte i zwraca uwagę na najważniejsze zmiany, na które przedsiębiorcy muszą się przygotować i te, które czekają w kolejce na wprowadzenie w życie. A więc co szykuje nam prawo pracy anno domini 2022? Oto niektóre zmiany.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia, jak każdego roku, wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę. Aktualnie wynosi ono 3010 zł brutto. To 210 zł brutto więcej niż w 2021 r. Dla pracodawców oznacza to konieczność podwyżki minimalnego wynagrodzenia, ale również wzrost świadczeń obliczanych na jego podstawie. Nie zapominajmy, że minimalne wynagrodzenie dotyczy również współpracowników. Aktualna minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia wynosi 19,70 zł brutto.

Zasiłki chorobowe

Deloiite wskazuje na fakt, że czeka nas rewolucja i zakończenie praktyki wielokrotnego rozpoczynania kolejnych okresów zasiłkowych. Dotychczas często wystarczył jeden dzień przerwy w chorobie, aby okres zasiłkowy rozpoczął się na nowo i w ten sposób zwolnienia chorobowe były liczone w latach.
Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie okresy niezdolności do pracy będą wliczane do jednego okresu zasiłkowego. Znaczenia nie ma już rodzaj choroby.

Poza tym skrócono okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia do 91 dni (z wyjątkiem m.in. ciąży). Natomiast długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia nadal wynosi 182 dni. Podwyższono wysokość zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu z 70% do 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Ułatwiono korzystanie z zasiłku osobom samozatrudnionym. Dotychczas wystarczał jeden dzień opóźnienia w zapłacie składek na ubezpieczenie chorobowe i przedsiębiorca tracił ubezpieczenie. Teraz, przedsiębiorca skorzysta z zasiłku, jeżeli spłaci zadłużenie – ma na to  6 miesięcy.

Regulacje dotyczące COVID-19 w zakładzie pracy

27 stycznia br. do Sejmu trafił nowy poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie pandemii COVID-19. Projekt przewiduje, rozwiązania umożliwiające pracownikom wykonywania nieodpłatnych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, jak i pozwalające pracodawcom żądać od pracowników (oraz osób na umowach cywilnoprawnych) okazania wyniku takiego testu raz w tygodniu. Koszty testów ma pokrywać Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Projekt ustawy przewiduje możliwość ubiegania się o odszkodowanie z tytułu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w pracy. Pracownik, który ma podejrzenia, że zaraził się koronawirusem w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy będzie mógł żądać od pracodawcy wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

 

Źródło: Deloitte
Fot. Dylan Gillis/Unsplash

- REKLAMA -