Pandemia nadal niszczy branżę fitness

Pandemia nadal pustoszy branżę fitness. Najnowsze dane pozyskane przez IHRSA pokazują, że kluby, siłownie i studia treningu mimo powrotu do działalności, nie funkcjonują tak jak wcześniej i wciąż zamykają się kolejne biznesy. Branża fitness, zdaniem ekspertów, potrzebuje wsparcia finansowego, jakie otrzymały inne segmenty gospodarki, chociażby w postaci licznych ulg.

Jak wiele obiektów zostało zamkniętych z powodu pandemii?

Patrząc na dane* porównujące liczbę klubów, siłowni i studiów działających w marcu 2020 roku, kiedy uderzył COVID-19, z liczbą obiektów otwartych w dniu 31 grudnia 2021 roku, wiemy już, że 1 stycznia 2022 r:

  • 25% klubów zostało zamkniętych,
  • 30% studiów treningu przestało działać (jest to wzrost o 11% od 1 stycznia 2021 r.),
  • ponad 1,5 miliona miejsc pracy w branży zostało zlikwidowanych.

*Dane do tej analizy dostarczyły firmy przetwarzające płatności, które obsługują 95% amerykańskich klubów, siłowni i studiów.

– Kongres musi teraz coś zrobić, aby ocalić amerykańskie kluby i studia. Z każdą falą pandemii właściciele małych firm w naszej branży wciąż upadają. A z powodu braku działań Kongresu, za każdym razem mniej z nich ponownie się podnosi. Nie możemy już dłużej czekać. Zwłaszcza w obliczu pojawienia się dodatkowych wariantów COVID.

– powiedziała Liz Clark, Prezes i Dyrektor Generalny, IHRSA.

Liza Clark jest zdziwiona, że jest zdumiona, że Kongres pozwolił pandemii zniszczyć amerykańską branżę fitness. – Podczas gdy CDC [od red. agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej] zaleca ćwiczenia fizyczne jako sposób na zwalczanie rozprzestrzeniania się COVID-19 i przechodzenia choroby w sposób ciężki, jestem zszokowana, że rząd federalny zrobił tak mało, aby wspierać kluby i studia – powiedziała Clark. – Musimy naciskać na Kongres, aby pomyśleli o 75 milionów Amerykanów, którzy korzystają z usług obiektów sportowych, aby mogli nadal dbać o formę i zdrowie.

Akcja #SaveOurGyms

IHRSA zabiega o ulgę dla amerykańskiej branży fitness poprzez ustawę GYMS (Gym Mitigation & Survival). Ustawa ta zapewniłaby federalne dotacje dla klubów i studiów, które zostały zmuszone do tymczasowego zamknięcia z powodu ograniczeń COVID-19.

Jeśli  ustawa zostanie uchwalona, stworzy fundusz o wartości 30 miliardów dolarów.  Zapewni on dotacje dla dotkniętych kryzysem firm z branży fitness. Przykładowe wydatki, które pokryje dotacja, to: koszty płac, czynsz lub opłaty hipoteczne, w tym odsetki, media,
odsetki od długu naliczone przed 15 lutego 2020 r., podatki, polisy ubezpieczeniowe, koszty poniesione zgodnie z wytycznymi związanymi z dystansem społecznym.

IHRSA prowadzi kampanię, aby nakłonić więcej członków Kongresu do podpisania się pod projektem ustawy.

Źródło: IHRSA
Fot. Tim Mossholder /Unsplash

- REKLAMA -