Case study: AquaStar

Naszą ofertę i narzędzia, którymi dysponujemy, najlepiej prezentować na obiektach referencyjnych. Jednym z nich, niedawno otwartym, jest AquaStar w Stargardzie. Obiekt ten wyposażyliśmy w szatnie oraz w nasz system ESOK, czyli system obsługi klienta.

AquaStar podzielony jest na cztery strefy funkcjonalne: basen, sauny, siłownia i fitness. Wszystkie strefy posiadają jedną wspólną recepcję, przy której zaczyna się i kończy
wydzielona bramkami strefa kontrolowana. Układ kontroli
dostępu dla klientów był bardzo trudny do opanowania ze względu
na fakt, iż strefy rozlokowane są na trzech kondygnacjach, do których prowadzą dwie klatki schodowe i winda.

Cele biznesowe przede wszystkim

Głównym celem inwestora było połączenie ofert niektórych stref,
co przy takim a nie innym układzie architektonicznym dodatkowo
komplikowało założenia. Przy realizacji systemu należało wziąć pod
uwagę także inne cele biznesowe inwestora, jak np. pobieranie dopłat za nadplanowy pobyt w strefie basenowej i saunowej, natomiast
brak dopłat w strefie siłowni i fitness.
Wobec powyższych utrudnień zaplanowano oddzielenie bramkami strefy siłowni i fitness, a także wydzielono bramkami część saunową, odpowiednio zabezpieczono (czytniki) klatki schodowe i windę
oraz przejścia służbowe.

Recepcja – centrum zarządzania

Recepcję wyposażyliśmy klasycznie w sprzęt komputerowy, fiskalny, czytniki transponderów i kart. Recepcja ta pełni standardowe funkcje obsługowe: sprzedaje abonamenty, obsługuje manualnie wejścia (pobieranie opłat) i wyjścia (pobieranie ewentualnych dopłat).
Pomimo niestandardowej lokalizacji zabudowy recepcji udało się tak zamontować bramki, aby ruch wejściowy i wyjściowy nie był kolizyjny.

Współpraca to podstawa

To jest odpowiedni moment, żeby pochwalić klienta. Rzadko zdarza się bowiem, żeby w trakcie realizacji inwestycji włączał się aktywnie do rozmów o finalnym kształcie systemu, a w tym przypadku mieliśmy w nim doskonałego partnera do dyskusji. Spowodowało
to weryfikację projektu pod kątem użytkowym oraz umożliwiło jego rozbudowę o urządzenia automatyzujące obsługę klienta oraz obniżające koszty utrzymania obiektu. System ESOK został rozbudowany o kiosk płatniczy i zwrotnik opasek. W kiosku klienci mogą sami rozliczyć dopłaty i oddać opaskę do zwrotnika, który po weryfikacji otwiera sprzężoną z nim bramkę. Jak pokazują statystyki innych realizacji, drogą automatyczną (z użyciem zwrotnika) wychodzi od 40 do blisko 70 proc. klientów. Na krótko przed otwarciem obiektu podjęto jeszcze decyzję o automatyzacji wejścia, tzn. instalacji automatu wydającego opaski (tzw. dyspensera). Ma to spowodować odciążenie etatowe recepcji i znakomicie zwiększyć przepustowość strefy wejściowej. Już po uruchomieniu obiektu użytkownik poprosił o zautomatyzowanie jeszcze jednej czynności. Chodziło tym razem
o automatyczne pobranie dopłaty z karnetu klienta (o ile posiada)
w momencie wrzucania opaski do zwrotnika. Taki „drobiazg” powoduje zwiększenie przepustowości strefy wyjściowej.

Jakość made by Ojmar

Klienci poruszają się po obiekcie z wykorzystaniem regulowanych opasek produkowanych przez Ojmar, w których zamontowany jest transponder Mifare o odpowiedniej specyfice gwarantującej bezpieczeństwo zapisywanych na nim danych. To bezpieczeństwo jest ważne, ponieważ wszystkie szatnie w obiekcie zostały wyposażone w zamki bateryjne (także firmy Ojmar), które na opaskach zapisują swoje dane. Ten typ zamków został wybrany już w trakcie projektowania obiektu. Zastosowanie tych zamków umożliwiło zrealizowanie jeszcze jednego wymogu zamawiającego, jakim było przypisanie szatni do konkretnych usług. Takie rozwiązanie wprowadza na tym obiekcie ład i porządek.

Wszystko się ze sobą łączy

Kolejną częścią systemu jest integracja ESOK ze stroną internetową obiektu. Ogromna funkcjonalność za niewielką cenę. Klient końcowy ma możliwość: zakupu abonamentu, jego doładowania, sprawdzenia stanu swoich karnetów, dokonania rezerwacji na zajęciach, zakupu kursu nauki pływania i wiele innych. To 24-godzinny kanał sprzedaży i obsługi, zdejmujący dużo zadań z bieżącej pracy kasy/recepcji. Co ważne, obsługa płatności jest wykonywana przez bezpośredniego operatora (First Data), co przekłada się na najniższe możliwe koszty obsługi – marża od typowej transakcji jest niższa niż 0,74 proc.

Dodatkowym elementem systemu jest parking dla klientów, który podlega kontroli ze strony ESOK. Takie połączenie daje preferencje w postaci niższej opłaty (bądź jej braku) klientom obiektu, a umożliwia również parkowanie innym osobom (wymagana opłata). Można również zautomatyzować proces wjazdu i wyjazdu, uzależniając go od posiadanego przez klienta abonamentu.

Dowiedz się więcej u naszych doradców:

Tel. 52 552 94 44
E-mail: biuro@fitnet.pl

Artykuł sponsorowany

- REKLAMA -