Automatyzacja w klubie

Automatyczny zwrotnik opasek to urządzenie, którego główną funkcją jest ułatwienie i automatyzacja obsługi klientów oraz zapobieganie opuszczenia obiektu bez rozliczenia i zwrotu transpondera (opaski). Zwrotnik jest usytuowany przy wyjściu obiektu, a każda wychodząca osoba pozostawia w nim transponder. Urządzenie jest tak skonstruowane, że pozwala na zwrot tylko jednej opaski przez jednego użytkownika.

Informacje o tym i innych produktach w portfolio FITNET – www.fitnet.pl

 

- REKLAMA -