#ZdrowiePotrzebujeFitnessu, czyli powrót do klubów po niemiecku

Nie ulega wątpliwości, że ograniczenia w życiu publicznym związane z pandemią COVID-19 mają liczne negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli. Brak aktywności fizycznej  może powodować np. cukrzycę, depresję i problemy sercowo-naczyniowe – czytamy w oświadczeniu niemieckiej organizacji branży fitness – DIFG, która używając hashtagu #GesundheitBrauchtFitness (od red. #ZdrowiePotrzebujeFitnessu) i prezentując pięciopunktowy plan powrotu do pracy apeluje do rządu federalnego, krajów związkowych i ich ministrów o ponowne otwarcie klubów fitness w Niemczech. Niemiecka branża fitness to blisko 12 milionów klubowiczów.

Ekspertyza przygotowana  przez Uniwersytet Techniczny w Monachium i Wyższą Szkołę Zawodową IST w Düsseldorfie potwierdza, że odpowiedzialnie przeprowadzone ponowne otwarcie klubów jest możliwe pod warunkiem zgodności z naukowo uzasadnioną koncepcją działań. Oto pięciopunktowy plan ponownego otwarcia klubów fitness zaprezentowany rządowi.

1) Szkolenie pracowników w zakresie wirusa SARS-CoV-2, choroby COVID-19, którą powoduje, dróg zakażania, dezynfekcji, grup ryzyka itp. Właściciele klubów fitness powinni również codziennie informować swoich pracowników, np. pocztą elektroniczną, o rozwoju krzywej zachorowań w regionie i w całym kraju (Robert Koch Institute Dashboard).

2) Informacje dla klubowiczów: Klienci klubów muszą być informowani na bieżąco tym, w jaki sposób ich siłownia jest przygotowywana do otwarcia, a później funkcjonowania w warunkach pandemii. Informowanie musi także dotyczyć  zmniejszającego się ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

3) Dostosowanie procedur obowiązujących w klubie do stanu pandemii w celu uniknięcia zakażeń drogą kropelkową lub aerozolową.

4) Ochrona grup ryzyka poprzez informacje i specjalne środki ochronne.

5) Zaplanowanie procedur pozwalających na szybką reakcję, na przykład, jeśli klient przebywający w klubie ma objawy COVID-19 lub jeśli klient zgłosi, że po wizycie w klubie uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Autorzy dokumentu przygotowali również szczegółową listę kontrolną, mającą ułatwić wdrożenie planu.

Lista kontrolna dotycząca ponownego otwarcia klubów

1. Szkolenie pracowników
1.1 Szkolenie w zakresie: SARS-CoV-2, COVID-19, dróg zakażania, grup ryzyka, ochrony przed zakażeniem drogą powietrzno-kropelkową, prowadzenia klubów fitness podczas pandemii.
1.2 Codzienna aktualizacja statystyk dotyczących zakażeń COVID-19 w regionie i w kraju (Roland-Koch-Institute-Dashboard)

2. Informacje dla klientów

2.1 Newsletter/ list do klientów opisujący działania związane z przygotowaniem klubu do użytkowania w warunkach pandemii dający im poczucie bezpieczeństwa

3. Dostosowanie procedur obowiązujących w klubie do stanu pandemii
3.1 Przeprowadzanie oceny ryzyka i planowanie bezpieczeństwa pracy. Należy wspierać specjalistę ds. bezpieczeństwa pracy i lekarza zakładowego.
3.2 Zakupy: Ściereczki do dezynfekcji powierzchni, maski do twarzy
3.3 Czyszczenie/ dezynfekcja: Zlecić personelowi sprzątającemu
3.4 Wentylacja: Zwiększyć przepływ powietrza lub wietrzyć regularnie
3.5 Wprowadzenie obowiązku stosowania masek na twarz (ochrona ust i nosa) lub rekomendacja
3.6 Check-In i Check-Out (ekran z pleksi, odpowiednia odległość, płatności bezdotykowe)
3.7 Bar, napoje (nie za wcześnie? Jeśli nie, w jaki sposób zabezpieczymy dezynfekcję okularów itp. oraz odpowiednią odległość)
3.8 Szatnie (zamknąć? Jeśli nie, w jaki sposób jest zapewniona i kontrolowana odległość użytkowników?)
3.9 Planowanie ilości osób korzystających z klubu (system rezerwacji? Jeśli nie, to jak uniknąć zbyt dużej liczby członków w studio i jak zapewnić dystans?)
3.10 Przystosowanie oferty klubu do nowych warunków (Tak: trening siłowy, nisko wysiłkowy i wytrzymałościowy o umiarkowanej intensywności z dystansem i dezynfekcją powierzchni). Nie: ćwiczenia o dużej intensywności, ponieważ czasami oddycha się ponad 100 l/min; na zewnątrz z możliwym dystansem)
3.11 Przygotowanie sprzętu do ćwiczeń siłowych (stworzenie odstępów, przygotowanie chusteczek do dezynfekcji powierzchni)
3.12 Przygotowanie sprzętu cardio(stworzenie odstępów, przygotowanie chusteczek do dezynfekcji powierzchni)
3.13 Sauna – na początku zamknięta. Należy również zamknąć basen, chyba że można zagwarantować i kontrolować odległość korzystających z niego.

4. Ochrona grup ryzyka COVID-19
4.1 Informowanie grup ryzyka i oferowanie innych usług (np. trening personalny, zajęcia online itp.)
4.2 Trzymanie grup ryzyka z dala od innych klientów (np. własny czas treningu w godzinach porannych)

5. Planowanie procedur
5.1 Co należy zrobić, jeśli klient ma klubie objawy COVID-19 (np. ciężki kaszel)?
5.2 Co należy zrobić, jeśli pracownik lub klient twierdzi, że uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19? Co zrobisz, jeśli odpowiednie organy poinformują o tym klub?

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów DIFG
Fot. Victor Freitas/ Unsplash

- REKLAMA -