Tiger Gym sprzedany

W wyniku przeprowadzonej transakcji Fit Invest nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Tiger posiadającej 9 klubów fitness pod marką Tiger Gym na terenie Trójmiasta.

W dniu 15.12.2017 r. Fit Invest sp. z o.o. będąca spółką zależną Benefit Systems S.A. i spółka Tiger podpisały aneks, na podstawie którego z dniem 15.12.2017 r. zmieniono treść zawartej pomiędzy tymi podmiotami umowy inwestycyjnej z dnia 22.06.2016 r.
Fit Invest zawarł z każdym ze wspólników Tiger Gym, panami Tomaszem Wolsztyniakiem oraz Dariuszem Michalczewskim umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Tiger sp. z. o.o.
Zgodnie z aneksem, na podstawie umów sprzedaży, Fit Invest nabędzie od wspólników łącznie 1.540 udziałów stanowiących 70% kapitału zakładowego Tiger sp. z o.o., za łączną cenę szacowaną na 7.700.000 zł, przy czym ostateczna kwota łącznej ceny zostanie ustalona z uwzględnieniem faktycznego zadłużenia spółki na dzień 31.12.2017
Zapłata ceny nastąpi w dniu 02.01.2018 r.
Przejście własności udziałów na rzecz Fit Invest nastąpi z dniem uznania płatności ceny na rachunkach bankowych wspólników.

Źródło: Benefit Systems

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ