Benefit Systems z kolejnym rekordami. Gigant przejmuje kolejne spółki

Grupa Benefit Systems zakończyła 2023 rok z ponad 1,9 mln kart na wszystkich rynkach. To wzrost o ponad 300 tysięcy w stosunku do 2022 r. Benefit Systems, jako spółka przejmująca, ma zamiar połączyć się ze spółkami Total Fitness i Saturn Fitness Group.

W pierwszym kwartale br. spółka kontynuuje wzrosty i szacuje, że liczba kart powiększy się o kolejne 77 tysięcy. Zysk netto Benefit Systems wzrósł w 2023 r. o 218% do 439,6 mln zł. W 2024 r. Benefit Systems oczekuje wzrostu liczby kart sportowych o 230 tysięcy i utrzymania rentowności prowadzonej działalności na dotychczasowym poziomie.

– Rok 2023 zakończyliśmy z rekordowymi wynikami – 1,9 mln kart sportowych i potrojenie zysku netto napawa nas dumą i stanowi kolejny kamień milowy w rozwoju naszej spółki – mówi Marcin Fojudzki, członek Zarządu i CFO Benefit Systems. – Wszystkie obszary naszej działalności przyczyniły się do tego sukcesu, ale szczególnie chciałbym podkreślić, że sieć naszych własnych klubów fitness w Polsce po raz pierwszy w historii odnotowała pozytywny wynik operacyjny. Przejęte w ub. r. kluby pozytywnie kontrybuowały do tego wyniku, potwierdzając trafność naszych decyzji akwizycyjnych. Z każdym kwartałem odnotowujemy wyższy poziom wizyt użytkowników programu MultiSport we własnych klubach fitness – dodaje.

Ponad 2,7 miliarda przychodu

W 2023 r. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wzrosły o 45% do ponad 2,77 mld zł. Przełożyło się to na zysk operacyjny w wysokości 540,1 mln zł, czyli o 154% wyższy w porównaniu do 2022 r.

Z kolei wynik EBITDA w 2023 r. był o 86% wyższy i wyniósł 827,6 mln zł. Na koniec czwartego kwartału 2023 Benefit Systems posiadał niemal trzy razy więcej gotówki netto niż rok wcześniej – 373 mln zł w porównaniu do 134 mln zł na koniec 2022 r.

– Wypracowane wyniki finansowe pozwalają nam z optymizmem spoglądać w przyszłość – stwierdza Marcin Fojudzki. – Chcemy utrzymać dynamiczne tempo rozwoju. Zakładamy dalszy wzrost wolumenów kart sportowych: o 150 tys. szt. w Polsce i 80 tys. szt. na rynkach zagranicznych. Zarówno na rynku polskim, jak i za granicą oczekujemy wzrostu ARPU na poziomie wysokich kilku procent. Spodziewamy się także utrzymania rentowności operacyjnej na poziomie z 2023 roku. Bardzo dobra pozycja gotówkowa pozwoli nam na zwiększanie inwestycji. W tym roku planujemy m.in. ok. 15 otwarć nowych klubów fitness w Polsce oraz co najmniej 20 na pozostałych rynkach. Zamierzamy również kontynuować analizę rynków pod kątem możliwości akwizycyjnych – podkreśla .

Wyniki w Polsce

Na koniec IV kwartału 2023 roku karty sportowe posiadało ponad 1,4 mln osób w Polsce. Segment Polska odnotował przychody na poziomie 554,5 mln zł, co stanowi wzrost o 38% względem analogicznego okresu w 2022 r. EBIT wyniósł 133,2 mln zł, a EBITDA 202,6 mln zł (wzrost odpowiednio o 116% i 76% względem IV kwartału 2022 r.).

Benefit Systems kontynuował rozwój programu MultiSport, rozwijając własną sieć obiektów sportowych i poszerzając grono partnerów. W portfolio Grupy w Polsce na koniec minionego roku znajdowało się 218 własnych klubów fitness. Łącznie, przez 12 miesięcy 2023 roku, spółka powiększyła sieć własną o 48 lokalizacji, z czego 7 stanowiły otwarcia organiczne. Był to okres najbardziej dynamicznego wzrostu liczby klubów od 2018 roku. W roku 2023 Grupa dokonała akwizycji obiektówtakich sieci takich jak: Interfit Club (5), Max-Gym (3), Active Fitness Club (2), Calypso Fitness (21), Gravitan (2), Studio Energia (1), Manufaktura Zdrowia (2) i Saturn Fitness (6). Jednocześnie, liczba partnerów programu MultiSport przekroczyła 5 tysięcy.

Najbliższe cele

– Mamy ambitne cele w zakresie rozwoju oferty MultiSport, a jednym z nich jest stały wzrost bazy obiektów partnerskich i aktywności sportowych. W ubiegłym roku włączyliśmy do programu blisko 600 nowych podmiotów i zakończyliśmy 2023 rok z ponad 5 tysiącami obiektów oraz ponad 40 aktywnościami sportowymi. Od pandemii aktywność użytkowników utrzymuje się na wyższym poziomie i w ubiegłym roku była nieco wyższa w porównaniu do roku 2022 – wyjaśnia Wojciech Szwarc, członek Zarządu Benefit Systems odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci partnerskiej, i dodaje: W ostatnich miesiącach intensywnie pracujemy nad ofertą aktywności w ramach Letniej Gry. Nasza wakacyjna grywalizacja ma na celu motywowanie do aktywności oraz edukację w zakresie zdrowego stylu życia. Tylko w zeszłym roku zmobilizowaliśmy o 69% użytkowników więcej niż rok wcześniej, a najwyższą punktację w grywalizacji miały aktywności w obiektach sportowych, w tym treningi w nowych lokalizacjach – dodaje.

Jak podaje serwis PAP Biznes, Benefit Systems przejmie spółki Total Fitness i Saturn Fitness Group. Benefit Systems posiada 100 proc. udziałów w kapitałach zakładowych obu tych spółek. Proces odbędzie się bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Benefit Systems.

Zagraniczne realizacje i plany

Na rynkach zagranicznych na koniec grudnia 2023 r. aktywnych było łącznie 495,8 tys. kart sportowych. Przychody Segmentu Zagranica wyniosły w IV kwartale ub.r. 203,0 mln zł, a zysk operacyjny 27,2 mln zł. Obecnie, za granicą Grupa Benefit Systems posiada 31 klubów fitness – 17 w Czechach, 12 w Bułgarii, 1 w Słowacji, a od końca grudnia 2023 r. również pierwszy klub w Chorwacji.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników finansowych Benefit Systems S.A. za IV kwartał 2023 roku znaleźć można na stronie: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/raporty/. Wraz z wynikami finansowymi Benefit Systems opublikował Raport ESG za 2023 rok – https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/esg/raporty-esg-niefinansowe/.

Źródło: Benefit Systems, PAP Biznes

- REKLAMA -