Kwartalny raport Benefit Systems

Grupa Kapitałowa Benefit Systems opublikowała kwartalny skonsolidowany raport za okres 9 miesięcy 2020 roku. Jak wynika z dokumentu, Benefit Systems kontynuuje działania w zakresie optymalizacji procesów i kosztów oraz dostosowuje ofertę Programu MultiSport do obowiązujących aktualnie przepisów i sytuacji epidemicznej.

Utrzymanie bazy klientów

“Niewątpliwym sukcesem pierwszych dziewięciu miesięcy br. była nasza szybka i skuteczna reakcja na zmiany związane z pandemią. Dzięki niej utrzymaliśmy bazę klientów, zoptymalizowaliśmy koszty i wypracowaliśmy nowe, atrakcyjne rozwiązania dla użytkowników. Osiągnęliśmy w ten sposób znaczące oszczędności. Zdobyte w tym czasie doświadczenie umożliwiło nam sprawne wznowienie działalności i systematyczne odbudowywanie bazy użytkowników na poszczególnych rynkach. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy silny trend powrotu do treningów. Obecnie trudno oszacować wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę. Jednak nasze wieloletnie doświadczenie oraz działania podjęte w ostatnich miesiącach pozwalają nam z optymizmem myśleć o odbudowie wyników” – wyjaśnia Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems, odpowiedzialny za finanse Grupy Kapitałowej.

Mocny cash flow operacyjny

W III kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 313,5 mln zł (-17% r/r), zysk operacyjny wyniósł 33,4 mln zł (-40% r/r), zaś zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego spadł o 32% r/r do poziomu 18,1 mln zł. W pierwszych 9 miesiącach 2020 r. Benefit Systems wygenerowała 861,0 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 1103,7 mln zł w analogicznym okresie 2019 r.), zysk operacyjny w wysokości 42,5 mln zł (wobec 125,7 mln zł rok wcześniej) oraz stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego o wartości -20,6 mln zł (wobec 83,0 mln zł zysku za 9 miesięcy 2019 r.). Dług netto Grupy został znacząco ograniczony w porównaniu z poprzednimi okresami i wyniósł 5 mln zł (wskaźnik długu netto/EBITDA ukształtował się na poziomie 0x). Jednocześnie w ciągu trzech kwartałów 2020 roku Benefit Systems miał mocny cash flow operacyjny. W październiku bilans zasiliły dodatkowo środki z emisji obligacji w wysokości 100 mln zł.

Mniejsze przychody segmentu Polska

Przychody segmentu Polska w III kwartale 2020 zmniejszyły się o 24% r/r do poziomu 214,6 mln zł oraz o 33% w skali 9 miesięcy 2020 r., osiągając wartość 579,0 mln zł. Na wynikach tego segmentu zaciążyły m.in. koszty działań wspierających partnerów sportowych Benefit Systems. Na koniec października br. kartę MultiSport na krajowym rynku posiadało 797,8 tys. użytkowników. Obecnie spółka oferuje im rozszerzony wachlarz usług online oraz dostęp do ponad 2,7 tys. obiektów sportowo-rekreacyjnych, działających zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów. Wśród nich znajdują się także kluby fitness należące do Grupy – 60 wybranych obiektów prowadzi zorganizowane zajęcia sportowe w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Kampania “Ćwicz odporność”

“W ostatnich miesiącach podjęliśmy liczne działania zapewniające płynność w Grupie. Wprowadziliśmy też nowe rozwiązania sprzedażowe zarówno w obszarze kart sportowych, jak i karnetów B2C. Wzmocniliśmy je dedykowanymi kampaniami edukacyjno-promocyjnymi, eksponującymi szeroki wachlarz usług w Programie MultiSport oraz ofertę naszych sieci fitness i platformy Yes2move w ramach kampanii „Ćwicz odporność”. Efekty tych działań widzieliśmy m.in. we wrześniowych wynikach sprzedaży” – dodaje Bartosz Józefiak.

Wzrosty w segmencie Zagranica

W segmencie Zagranica przychody wzrosły do 90,6 mln zł w III kwartale br. (tj. o 11% r/r) oraz do 262,0 mln zł w ostatnich 9 miesiącach br. (tj. o 13% r/r). Na rynkach zagranicznych Benefit Systems prowadzi obecnie 25 klubów własnych, zaś karty sportowe posiada ponad 304 tys. osób. “Spółki zagraniczne osiągnęły dobre wyniki, na co wpływ miała przede wszystkim optymalizacja kosztów i krótsze niż w Polsce okresy zamknięcia obiektów sportowych, a także skuteczna odbudowa bazy sprzed lockdown. Obecnie z powodu zamknięcia klubów w Czechach i na Słowacji nie osiągamy żadnych przychodów z kart MultiSport i karnetów B2C. Udało się natomiast pozyskać dopłaty do czynszów i wynagrodzeń dla spółek w Chorwacji i w Czechach. Po pierwszym kwartale 2021 roku, o ile sytuacja makroekonomiczna nie ulegnie znacznemu pogorszeniu z powodu pandemii, spodziewamy się powrotu do dwucyfrowej dynamiki przyrostu kart sportowych na rynkach zagranicznych” – komentuje Bartosz Józefiak.

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie dostępne jest na stronie LINK

Źródło: opracowano na podstawie materiałów prasowych

- REKLAMA -