Benefit Systems w czasie epidemii

Benefit Systems zwiększa liczbę kart MultiSport w pierwszym kwartale. Mimo to odczuwa skutki epidemii. Do Programu MultiSport, stworzonego przez spółkę Benefit Systems, dołączyło w pierwszym kwartale br. 58,7 tys. osób w Polsce oraz 36,8 tys. na rynkach zagranicznych. Łącznie liczba kart sportowych na koniec marca 2020 r. wynosiła 1 548,9 tys. sztuk. Jednocześnie, w związku z zamknięciem obiektów sportowo-rekreacyjnych w czasie epidemii, spółka w ostatnich tygodniach znacząco poszerzyła ofertę online Programu MultiSport, by zapewnić użytkownikom dostęp do różnorodnych zajęć sportowych w warunkach domowych. Mimo to epidemia będzie mieć w perspektywie krótkoterminowej negatywny wpływ na wyniki Grupy.

Program MultiSport od kilkunastu lat niezmiennie pozostaje jednym z najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych w Polsce i z roku na rok staje się coraz ważniejszym benefitem na rynkach zagranicznych. W pierwszym kwartale br. z kart MultiSport korzystało 1 177,5 tys. osób w całym kraju (wzrost o 14% r/r) oraz 371,4 tys. osób na rynkach zagranicznych (w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Chorwacji i Grecji), co oznacza zwiększenie o 40% r/r. Łącznie z Programu MultiSport korzysta obecnie 1 548,9 tys. pracowników i osób towarzyszących.

W związku z epidemią, od wydania przez władze decyzji o zamknięciu obiektów sportowych i klubów fitness (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r.) Benefit Systems rozszerza usługi online dla użytkowników Programu MultiSport. Obecnie posiadacze aktywnych kart po zalogowaniu na www.kartamultisport.pl mają dostęp do treningów sportowych online, w tym do zajęć prowadzonych w tym trybie przez obiekty partnerskie (wirtualne wizyty). W ramach świadczeń zdalnych użytkownicy mogą też korzystać z profesjonalnego programu żywieniowego oraz warsztatów kulinarnych, podcastów i webinarów z ekspertami, bezpłatnych kodów i kuponów zniżkowych (m.in. na audiobooki i ebooki). W kwietniu udostępnione zostaną dodatkowo konsultacje dietetyczno-trenerskie, animacje dla dzieci oraz kursy języka angielskiego.

– W okresie epidemii rozszerzamy pakiet usług online, by ułatwić użytkownikom kart MultiSport aktywność fizyczną w warunkach domowych oraz zmotywować ich do dbania o zdrowy styl życia, tak ważny w obecnej sytuacji. Niemniej, w związku z brakiem dostępu do placówek sportowych zaproponowaliśmy naszym klientom rozliczanie Programu MultiSport na atrakcyjnych warunkach w tym przejściowym okresie, co pozwala na zachowanie dostępu do świadczeń online. Alternatywnie mają możliwość zawieszenia kart aż do momentu przywrócenia pełnej formuły programu – wyjaśnia Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems odpowiadająca za sprzedaż kart w Polsce.

W przypadku zawieszenia kart przez klientów Benefit Systems nie pobiera od nich żadnych opłat za miesiąc kwiecień. Spółka szacuje, że będzie to dotyczyć w kwietniu br. około 70% kart. Płatności za te karty mają zostać wznowione po otwarciu klubów i innych placówek sportowych. Benefit Systems nie odnotowuje obecnie istotnego poziomu wypowiadania umów. Jednocześnie, Spółka ureguluje również zobowiązania finansowe wobec Partnerów, którzy udostępniali obiekty sportowe i rekreacyjne Użytkownikom Programu MultiSport w okresie od 1 do 13 marca br. W okresie zamknięcia obiektów sportowych spółki z Grupy Kapitałowej nie pobierają opłat za karnety od klientów w ramach posiadanych sieci fitness na żadnym z rynków.

Na rynkach zagranicznych Program MultiSport aktualnie nie funkcjonuje w formule online. W rezultacie, wg szacunków Zarządu, epidemia będzie mieć znaczący negatywny wpływ na przychody i wynik operacyjny Grupy w II kw. br. w kraju i za granicą, choć częściowo powinien on zostać skompensowany przez oszczędności i optymalizację kosztów w klubach i na poziomie centrali.

– Na tym etapie nie sposób oszacować skali wpływu epidemii na naszą działalności i wyniki osiągane w kolejnych okresach. Będzie to bowiem zależało m.in. długości czasu zamknięcia obiektów sportowych, skuteczności podejmowanych przez nas działań w kwestii oszczędności kosztowych, a także efektów negocjacji z naszymi partnerami biznesowymi oraz zakresu działań pomocowych podejmowanych przez rządy na różnych rynkach. Podejmujemy szereg działań optymalizacyjnych na poziomie kosztów bezpośrednich klubów fitness w Polsce, kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, a także kosztów spółek zagranicznych. Priorytetowo tratujemy również zarządzanie płynnością grupy kapitałowej. Nasz biznes w ostatnich kwartałach generował solidny cash flow operacyjny, mamy relatywnie niskie zadłużenie i dostępne linie kredytowe, co w tym trudnym dla gospodarki czasie, pozwala nam ze względnym spokojem koncentrować się na bieżącej działalności – wyjaśnia Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems odpowiedzialny za finanse Spółki.

 

- REKLAMA -