Raport kwartalny Benefit Systems

Przychody Grupy Benefit Systems wyniosły w pierwszym kwartale br. 357,7 mln zł, zysk  operacyjny – 31,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12% rok do roku (z uwzględnionym pozytywnym wpływem MSSF 16), a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 16,2 mln zł. To mówi raport kwartalny spółki.

Przychody i zysk

Przychody Benefit Systems w pierwszym kwartale br. wzrosły o 27% r/r do poziomu 357,7 mln zł. Natomiast przychody segmentu Zagranica (również podawane łącznie dla obszaru kart sportowych oraz fitness) w tym okresie wyniosły 72,0 mln zł. Zysk operacyjny Grupy Benefit Systems wyniósł 31,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12% rok do roku. EBIT oczyszczony o wpływ MSSF 16 wyniósł 25,2 mln zł, co oznacza spadek o 12% rok do roku. Grupa Benefit Systems zaraportowała 16,2 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej.

– Jesteśmy zadowoleni z utrzymania tempa wzrostu w naszym głównym obszarze działalności, która zarówno w Polsce, jak i zagranicą rozwija się zgodnie z oczekiwaniami Spółki. Program MultiSport to atrakcyjny dla pracodawców i pracowników benefit, którego rozwojowi sprzyja trend aktywnego i zdrowego stylu życia oraz utrzymująca się w Polsce dobra sytuacja gospodarcza oraz rynek pracownika – wyjaśnia Izabela Walczewska-Schneyder, członek Zarządu Benefit Systems.

Karty sportowe

W pierwszym kwartale br. liczba kart sportowych wzrosła w Polsce o 13% względem pierwszego kwartału 2018 r., natomiast na rynkach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Bułgaria i Chorwacja) o 64%. Ponadto w ostatnich dniach najmłodsza spółka zagraniczna GK Benefit Systems rozpoczęła sprzedaż kart sportowych w Grecji. Na koniec tego okresu Grupa Benefit Systems zarządzała spółkami prowadzącymi łącznie 150 klubów własnych na terenie całego kraju oraz 21 na rynkach zagranicznych. Obiekty te znacząco wpływają na stabilny rozwój oferty kart sportowych oraz ich atrakcyjność dla użytkowników.

– Od tego roku publikujemy łączny wynik dla obszaru kart sportowych oraz fitness, ponieważ są to działalności komplementarne. Kluby fitness, zapewniające odpowiednią infrastrukturę dla rosnącej grupy użytkowników kart sportowych, stanowią istotny element oferty programu MultiSport. Dzięki zakończonemu programowi akwizycji mamy teraz kluby w dobrych lokalizacjach, tych najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia użytkowników kart sportowych

– mówi Izabela Walczewska-Schneyder.

MultiSport coraz bardziej atrakcyjny

– W ostatnich latach Spółka przeprowadziła szeroki program inwestycyjny, którego celem było długofalowe wsparcie i stabilizacja flagowego produktu. Mamy przekonanie, że oferta programu MultiSport jest coraz bardziej atrakcyjna dla użytkowników oraz ich pracodawców. Obecnie, po zamknięciu kilku dużych transakcji w 2018 roku, koncentrujemy się na integracji i reorganizacji – dodaje Izabela Walczewska-Schneyder.

Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za pierwszy kwartał 2019 roku dostępny jest na stronie www.benefitsystems.pl.

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ