Porozumienie właścicieli i zarządców galerii handlowych

5 maja zrzeszeni w Polskiej Radzie Centrów Handlowych właściciele i zarządcy obiektów handlowych podpisali “Stanowisko Wynajmujących” w sprawie porozumień branżowych po ponownym otwarciu lokali handlowych w galeriach handlowych i obiektach handlowych powyżej 2 000 m2.

Zrzeszeni w Polskiej Radzie Centrów Handlowych właściciele i zarządcy obiektów handlowych zdają sobie sprawę, iż w następstwie zagrożenia epidemicznego Covid-19, wielu Partnerów umów najmu prowadzących swoją działalność w centrach handlowych, wymagać będzie różnorakiej pomocy ze strony Państwa, banków jak też Wynajmujących. Tylko skoordynowane, proporcjonalne i właściwie zaadresowane instrumenty pomocowe pozwolą podtrzymać biznes przy życiu, zachować źródła dochodu polskich przedsiębiorców i uchronić cenne miejsca pracy. (…)

Właściciele i zarządcy deklarują chęć rozmów z Najemcami i indywidualne ustalenie warunków wsparcia w tym trudnym dla branży miejscu handlu i usług czasie. Wynajmujący liczą jednocześnie na umorzenie w okresie 2020 – 2021 opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości oraz podatku galeryjnego, a także na umożliwienie otwarcia obiektów handlowych w niedziele, co jest niezbędne dla odbudowy obrotów tradycyjnego handlu.

Źródło: PRCH
Fot. Kit Suman/Unsplash

 

- REKLAMA -