Ponad 28 mln na zajęcia sportowe dla uczniów

Ruszył nabór na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” – „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Na dofinansowanie organizacji zajęć przeznaczono kwotę w wysokości 28,86 mln zł.

Dofinansowywane będą:

-Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.
-Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
-Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań, mogą ubiegać się: kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski należy składać do 2 listopada 2018 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla.
Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT. Wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu oraz – w przypadku zadania nr 2 – zawartych w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie – każdy w oddzielnej kopercie) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
„Zajęcia sportowe dla uczniów – 2019”

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html

Źródło: MSiT

- REKLAMA -