Gorsze nastroje konsumenckie Polaków

Po kilkumiesięcznej stabilizacji nastroje konsumenckie Polaków uległy w październiku pogorszeniu – informuje GfK.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w październiku -5,9. Oznacza to, że spadł o 1,9 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W październiku składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

  • nieznaczne pogorszenie ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – składowa spadła o 0,1 p.p., z poziomu -4,6 do -4,7;
  • istotne pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – składowa spadła o 6 p.p., z poziomu -0,5 do -6,5;
  • istotne pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – składowa spadła o 10,5 p.p., z poziomu -23,4 do -33,9;
  • nastąpił istotny wzrost skłonności do zakupów – składowa wzrosła o 9 p.p., z poziomu 12,6 do 21,6.

Informacje o badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 8-13 października w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI. Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Źródło: materiały prasowe

Przeczytaj też Deloitte sprawdza, czy Polacy czują się bezpiecznie

- REKLAMA -