Benefit Systems w reorganizacji

Zarząd Benefit Systems S.A. (Emitent) poinformował, że rozpoczęty został proces reorganizacji struktury grupy kapitałowej. Proces reorganizacji polegał będzie na uproszczeniu struktury grupy kapitałowej poprzez przejęcie przez Benefit Systems S.A. przedsiębiorstw większości spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, które prowadzą działalność w segmencie świadczenia usług fitness na rynku polskim.

Pierwszy etap Reorganizacji polegać ma między innymi na przejęciu przez Emitenta spółki bezpośrednio zależnej od Emitenta – Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przeprowadzeniu połączeń części spółek pośrednio zależnych od Emitenta z ich spółkami zależnymi, a także przekształceniu spółki pod firmą Fitness Academy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Drugi etap reorganizacji będzie polegał na przeprowadzeniu połączenia przez przejęcie przez Emitenta podmiotów względem których, na skutek działań podjętych w ramach pierwszego etapu reorganizacji, będzie posiadał on status podmiotu bezpośrednio dominującego.

Skutkiem reorganizacji będzie wejście Emitenta we wszelkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych. Konsekwencją tego faktu będzie między innymi przejęcie przez Emitenta wszystkich składników majątku spółek przejmowanych oraz wygaśnięcie umów pożyczek zawartych między Emitentem jako pożyczkodawcą a spółkami przejmowanymi jako pożyczkobiorcami.

Celem reorganizacji jest zmniejszenie ilości spółek i uproszczenia struktury grupy kapitałowej Emitenta oraz poprawa efektywności procesów biznesowych w grupie.

Zakończenie reorganizacji przewidziane jest na koniec września 2019 r.

Źródło: Benefit Systems

- REKLAMA -