Alarmujące wyniki raportu: Polscy seniorzy w bezruchu

Jak wynika z badania MultiSport Index 2022, polscy seniorzy nie są aktywni. Aż dwóch na pięciu seniorów nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej.

Badanie MultiSport Index 2022 pod raz kolejny wykazało, że zapał do aktywności zmniejsza się w Polsce wraz z wiekiem. Obecnie aż dwóch na pięciu Polaków w wieku 60+ deklaruje, że nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej nawet raz w miesiącu. Dla 49 proc. aktywnych seniorów główną motywacją do ćwiczeń jest zachowanie dobrego zdrowia. 56 proc. jest zdania, że regularny ruch ma pozytywny wpływ na nadciśnienie. 49 proc. jest zdania, że pozytywnie wpływa także na cukrzycę (49 proc.) i odporność na infekcje (66 proc.). Aż 71 proc. uważa również, że aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na powrót do pełni sił po przebytym Covid-19.

Poziom aktywności fizycznej w Polsce spada wraz z wiekiem. Tylko 21 proc. osób w wieku 18-24 lata pozostaje nieaktywnych fizycznie. Wśród trzydziestolatków procent ten wynosi już 34. Kolejnych grupach wiekowych nieaktywnych jest coraz więcej osób, a najgorzej sytuacja przedstawia się wśród osób powyżej 60. roku życia. Tu wskaźnik ten wynosi aż 43 proc.

Dodatkowo respondenci z tej grupy wiekowej deklarują duży negatywny wpływ pandemii na swoje zdrowie fizyczne (31 proc. wskazań) oraz psychiczne (37 proc.).

Alarmujące wyniki raportu: Polscy seniorzy w bezruchu

Najsilniejszym motywatorem do podejmowania aktywności fizycznej dla grupy 60+ jest zdrowie. Wskazuje na nie już 49 proc. aktywnych osób. Tylko 35 proc. seniorów ćwiczy dla wsparcia psychiki. To ciekawe, bo aż 93 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że aktywność fizyczna pomaga w poprawie lub utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej. Lepszy wygląd i sylwetka są dla osób 60+ najmniej istotne. Ten motywator wskazuje tylko 3 proc. (w grupie wiekowej 25-29 jest on ważny dla 20 proc. respondentów).

Spacer nie wystarczy

W czasie pandemii znacząco zwiększyła się grupa spacerowiczów. Spacery stanowią obecnie najpopularniejszą aktywność dla seniorów – już 52 proc. z nich uważa je za ulubiony rodzaj ruchu. Na drugim miejscu znajduje się rower (29 proc.), a na trzecim pływanie (7 proc.). Co szczególnie istotne, w grupie dorosłych respondentów (18-60+), co piąty aktywny fizycznie Polak wybiera obecnie trening w klubie fitness (20 proc.).

Z danych MultiSport Index 2022 wynika także, że wciąż zaledwie 9 proc. seniorów w wieku 60-64 lata wypełnia podstawowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Oznacza to podejmowanie co najmniej 150 minut umiarkowanej lub 75 minut intensywnej aktywności fizycznej w tygodniu. Natomiast wśród osób 65+, jedynie 16 proc. ma szansę na wypełnienie rekomendacji WHO. WHO zaleca tej grupie wiekowej wykonywanie przynajmniej 3 razy w tygodniu różnorodnych ćwiczeń, kładących nacisk na równowagę i trening wzmacniający mięśnie z umiarkowaną lub większą intensywnością.

– Dodatkowo warto pamiętać, że aktywność jest aktywności nierówna. Dla 13 proc. aktywnych fizycznie Polaków jedyną formą ruchu, jaką podejmują, jest spacer. A ten zazwyczaj nie jest wystarczający, by efektywnie wypełnić rekomendacje WHO i spowodować korzystne zmiany dla zdrowia

– podkreśla dr hab. n. med. Ernest Kuchar, specjalista medycyny sportowej i chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Seniorzy potrzebują wsparcia

Jak wynika z raportu MultiSport Index 2022, w gronie aktywnych seniorów, już co piąty przyznaje, że chciałby ćwiczyć częściej.

– Z badań wynika, że aż 47 proc. osób po 60. roku życia chciałoby otrzymać kartę sportową. I mimo, że zajęcia dla seniorów stają się w obiektach sportowych coraz popularniejsze, to jednak do rozpoczęcia aktywnego korzystania z nich niezbędne jest wsparcie i motywacja przede wszystkim ze strony rodziny i przyjaciół. Okazuje się bowiem, że trzech na pięciu seniorów (59 proc.) twierdzi, że największy wpływ na popularyzację aktywności fizycznej ma rodzina i najbliższe otoczenie – komentuje Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems, twórcy karty sportowej MultiSport Senior.

Motywować do aktywności warto wszystkie grupy wiekowe. Jak wskazują eksperci, brak ruchu wpływa nie tylko na pogorszenie zdrowia psychofizycznego społeczeństwa, ale niesie za sobą także realne koszty.

– Już kilka lat temu koszty hipokinezji, czyli niskiej aktywności fizycznej, wśród mieszkańców naszego kraju szacowano na około 2 mld euro rocznie. Stanowiło to równowartość 8,4 proc. krajowych wydatków na ochronę zdrowia. Tymczasem, jeśli połowa osób nieaktywnych fizycznie zaczęłaby się ruszać, to w Polsce można byłoby zaoszczędzić około pół miliarda złotych na samej ochronie zdrowia

– wyjaśnia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Alex Boyd/ Unsplash

Przeczytaj też Dieta seniora

- REKLAMA -