Trendy w rozwoju zawodowym instruktora i trenera

Ostatnie dwa lata pokazały nam, że każde 12 miesięcy może okazać się czasem wielu istotnych przemian kształtujących rynek. W tym również segment usług fitness. Udowodniły to zarówno zamknięcie branży, jak i jej ponowne otwarcie po okresach lockdownów.
Dynamika wywołana takimi zdarzeniami powoduje konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości przez kluby fitness, a co za tym idzie ‒ również przez instruktorów i trenerów. Jaką rolę w ich rozwoju zawodowym odgrywają trendy?

Taką konieczność determinują przede wszystkim zmiany w oczekiwaniach „dzisiejszych” odbiorców naszych usług. Co powinni zrozumieć, czego nowego się nauczyć i jakie
kompetencje nabyć trenerzy i instruktorzy fitness wobec kształtujących się trendów? Na te pytania odpowiada Magdalena Szwed z Akademii Zdrofit w pierwszym odcinku z cyklu „Akademia Trenera i Instruktora”.

Co przed nami?

Wraz z przechodzeniem z fitnessowego „brick-and-mortar”, w którym wciąż funkcjonujemy, w stronę omnichanelowego ekosystemu ochrony zdrowia, nowoczesny, dojrzały fitness będzie przyjmował nowe formy, realizował nowe potrzeby i stawał przed nowymi wyzwaniami. Już wszyscy zrozumieliśmy, że możemy dać ludziom dużo więcej niż tylko dobrą zabawę i zgrabną sylwetkę. A nasi klienci mają tego coraz większą świadomość.  Wiedzą, że ruch, szczególnie ten pod opieką specjalistów, ma wpływ na jakość ich życia w wielu obszarach. Na poziomie świadomości i deklaracji jest bardzo dobrze.
Wyzwaniem jest zachęcenie potencjalnych klientów do realnego działania – zbudowania i utrzymania nawyków związanych z aktywnym, zdrowym stylem życia.

Co wymuszają zmiany?

Uwzględniając pandemię, która zmusiła operatorów klubów fitness, trenerów i instruktorów do wstrzymania się z planami z ostatnich dwóch lat, trzeba przyjąć założenie, że tempo zmian w ciągu najbliższych miesięcy będzie szybsze niż kiedykolwiek.

Od klubów wymaga to przeorganizowania ścieżki klienta, tego, w jaki sposób mierzymy zaangażowanie i motywujemy naszych klubowiczów. Od instruktorów i trenerów z kolei wymaga to dywersyfikacji kanałów dostarczenia swoich produktów i usług oraz zwrócenia szczególnej uwagi na budowanie relacji i jakości ‒ bardziej niż kiedykolwiek.
Oprócz śledzenia frekwencji na zajęciach i zainteresowania konkretnymi formami treningowymi, potrzebujemy spojrzeć całościowo na wszystkie punkty styku z klientem – treningi online, platformy treningowe, media społecznościowe, ale i też wykorzystywanie różnych technologii i aplikacji.

Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł autorstwa Magdaleny Szwed, zapraszamy do czytelni online – LINK

Możesz też otrzymać wersję drukowaną magazynu w bezpłatnej prenumeracie – LINK

- REKLAMA -