W dniu wczorajszym nastąpiło ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz zawarcie aneksu nr 2 do Umowy inwestycyjnej z dnia 02.12.2013 r. oraz umów sprzedaży udziałów spółki Zdrofit sp. z o.o.

Treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione:

„Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 22.12.2017 r. spółka Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca spółką zależną Emitenta (dalej jako „Fit Invest”), skierowała do Pana Jakuba Raniszewskiego, Pana Przemysława Szczęsnego, Pana Kamila Wróblewskiego, Pani Anety Katarzyny Warsinskiej, Pani Moniki Bronikowskiej, Pana Daniela Tomasza Smajek oraz Pana Rafała Ludwika Klimczewskiego, będących wspólnikami spółki Zdrofit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) zaproszenie do negocjacji warunków nabycia od nich przez Fit Invest 1.349 udziałów w kapitale zakładowym Spółki stanowiących 44,97% wszystkich udziałów w tej spółce (dalej jako „Udziały”), poprzez zmianę ustalonego na podstawie Umowy inwestycyjnej z dnia 02.12.2013 r. zmienionej aneksem z dnia 22.06.2016 r. sposobu nabycia Udziałów, tj. odejście od mechanizmu opartego na realizacji opcji put i call, a zamiast tego nabycie przez Fit Invest Udziałów w wykonaniu zawartych w tym celu umów sprzedaży Udziałów (dalej jako „Transakcja”).”.

Na podstawie Umów Sprzedaży, Fit Invest nabędzie od Wspólników łącznie 1.349 Udziałów stanowiących 44,97% kapitału zakładowego Spółki, za łączną cenę 52.500.226,00 zł (dalej jako „Cena”). Zapłata Ceny nastąpi do dnia 28.02.2018 r. Przejście własności Udziałów na rzecz Fit Invest nastąpi z dniem uznania płatności Ceny, w odpowiednich proporcjach, na rachunkach bankowych Wspólników. W wyniku przeprowadzonej transakcji Fit Invest będzie posiadać 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

O komentarz do informacji o transakcji poprosiliśmy Jakuba Raniszewskiego, współzałożyciela sieci, członka Zarządu Zdrofit:

“Zawarcie umowy ani sama transakcja w żaden sposób nie wpływają na skład Zarządu ani strukturę organizacyjną w spółce. Kluby będą nadal funkcjonowały pod marką Zdrofit, a dynamiczny rozwój sieci będzie kontynuowany. Koncentrujemy się głównie na Warszawie, ale również analizujemy lokalizacje w innych miastach.

Prywatnie, jestem bardzo zadowolony z powyższej umowy, ale z drugiej strony skończył się pewien etap i muszę się z tym oswoić – jesteśmy, razem z Przemkiem Szczęsnym współwłaścicielami Zdrofitu już 13 lat, a pozostali udziałowcy niewiele krócej. Cieszę się, że nadal będziemy z Przemkiem rozwijać firmę, bo nie ukrywam, że robimy to z pasją.”

Źródło i całość raportu: www.benefitsystems.pl

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ