Woda wolna od wirusa

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie. Rozwiązania w zakresie dezynfekcji oraz stały monitoring parametrów wody w Wodnym Parku Tychy zapewnia pełne bezpieczeństwo jego użytkowników.

Niska odporność wirusa

Jak zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków do dezynfekcji wody podczas pandemii koronawirusa. W publikacji „Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus” eksperci WHO tłumaczą, że nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID -19 w wodzie. Zaznaczają też, że koronawirusy mają niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne stosowane w dezynfekcji wody w Wodnym Parku Tychy.

Brak zakażeń przez wodę

Pod koniec maja zarządcom obiektów basenowych i saunowych przekazano wymagania, których spełnienie warunkuje ponowne otwarcie obiektów. – Omawiając możliwość korzystania z basenów kąpielowych i pływackich, spa, jacuzzi, wodnych placów zabaw w dobie panującej pandemii COVID-19 liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie, w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SAR-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji – wyjaśnia dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Technologie w walce o czystość wody

– Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w Wodnym Parku Tychy zapewniamy najwyższą jakość wody. Obiekt posiada 14 niezależnych obiegów wody, która dezynfekowana jest poprzez działanie dichlorku sodu, następnie podchlorynu sodu, szkła aktywowanego, węgla aktywnego oraz lamp UV. Wielostopniowa dezynfekcja wody w każdym ze zbiorników basenowych, posiadającym niezależny obieg, gwarantuje bezpieczeństwo odwiedzających obiekt, a jakość wody potwierdzana jest poprzez ciągły monitoring jej parametrów – zapewnia Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach (RCGW S.A).

W Wodnym Parku Tychy prowadzony jest systematyczny i udokumentowany nadzór pracy urządzeń oraz rejestr wyniku pomiarów jakości wody. – Przepisy (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016) wymagają od nas, aby monitorować prawidłowy poziom chloru wolnego, pH i wartości potencjału redoks nie rzadziej niż co cztery godziny w trakcie godzin użytkowania pływalni, a chloru związanego raz na dobę – u nas kontroluje się te parametry przez 24 h na dobę. Pozostałe parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne zlecane są do akredytowanego laboratorium – zaznacza Małgorzata Ryszka, kierownik Sekcji Badań i Analiz Laboratoryjnych RCGW S.A, audytor wiodący Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02.

Monitoring parametrów wody – 24 h na dobę

Monitorowane przez laboratorium w Wodnym Parku Tychy parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne mają określone dopuszczalne poziomy stężeń i zawartości oraz najwyższą, dopuszczalną liczbę mikroorganizmów (NDLM). Określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia parametry NDLM wody basenowej są praktycznie takie same, jak dla wody pitnej. Zakres monitorowania obejmuje nie tylko niecki basenowe, ale również wodne urządzenia rekreacyjne znajdujące się na terenie Wodnego Parku. – Określone w rozporządzeniu i monitorowane w naszym obiekcie na bieżąco parametry wody są w pełni wystarczające dla zapewnienia bezpiecznych warunków użytkownikom naszego obiektu – dodaje Małgorzata Ryszka.

Goście Wodnego Parku Tychy są bezpieczni

Automatyczny system pomiarowy i regulacyjny pozwala na bieżąco śledzić wartości monitorowanych parametrów wody w Wodnym Parku Tychy oraz natychmiast podejmować działania w celu eliminacji potencjalnych zagrożeń. Stosowany w Wodnym Parku Tychy system uzdatniania wody basenowej polega na dezynfekcji chemicznej podchlorynem sodu, sorpcji zanieczyszczeń na węglu aktywnym oraz dezynfekcji fizycznej z zastosowaniem promieniowania UV. Woda basenowa podlega dezynfekcji, a dezynfekcja to nic innego, jak proces utleniania mikroorganizmów wprowadzanych do basenu. Im więcej czynników utleniających, tym lepsze warunki do zabijania bakterii. – Dane literaturowe potwierdzają, że zastosowanie oprócz chlorowania dodatkowych urządzeń dezynfekcji wody obiegowej jest bardziej efektywne w odniesieniu do bezpiecznej eksploatacji i gwarantuje niemal 100-procentowe bezpieczeństwo dla użytkowników Wodnego Parku Tychy – kończy Małgorzata Ryszka.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Michał Janusiński dla Wodny Park Tychy

- REKLAMA -