Benefit Systems po lockdownie

Benefit Systems realizuje działania ukierunkowane na odbudowę wyników Grupy Kapitałowej po lockdown’ie. W ramach działań optymalizacyjnych zdecydował o zamknięciu 4, uznanych za nierentowne, klubów w Polsce. Trzy kolejne są na etapie szczegółowych analiz.

Obecnie z kart sportowych korzysta ponad milion użytkowników w Polsce i za granicą. Odmrożona została już większość umów z klientami, jednak znaczna część użytkowników decyzję o powrocie do programu przesunęła na okres powakacyjny. W związku z tym Spółka spodziewa się dalszego zwiększania liczby kart sportowych w okresie jesiennym. Wszystko zależy od stabilnej sytuacji epidemiczna. W sezonie letnim Benefit Systems prowadzi także rozbudowane działania komunikacyjne zachęcające do powrotu do treningów w obiektach sportowych.

Plan optymalizacji kosztów

– W pierwszym półroczu wprowadziliśmy szybko i skutecznie plan optymalizacji kosztów.  Rozwiązania rządowe, zwłaszcza Tarcza 1.0, umożliwiły nam dodatkowo redukcję kosztów wynajmu powierzchni klubów fitness w galeriach handlowych oraz wynagrodzeń pracowniczych. Dzięki czemu udało się nam wygenerować znaczące oszczędności. W trakcie lockdownu zamknięte były wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym nasze kluby, więc osiągaliśmy znacznie niższe przychody. Zdołaliśmy utrzymać 30% kart sportowych w Polsce dzięki bardzo sprawnemu rozszerzeniu oferty online. Mimo to, by być gotowym na odmrożenie rynku fitness, w całym okresie ponosiliśmy znaczące koszty związane z utrzymaniem własnych klubów fitness oraz struktur programu MultiSport w Polsce i na rynkach zagranicznych – wyjaśnia Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems, odpowiedzialny za finanse Grupy Kapitałowej.

Spadek przychodów

Grupa Benefit Systems odczuła finansowe skutki zamknięcia obiektów sportowych w trakcie pandemii. Odzwierciedleniem tego są wyniki drugiego kwartału br. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spadły w drugim kwartale o 57% do poziomu 161,4 mln zł. Grupa odnotowała przy tym stratę na poziomie operacyjnym w wysokości -33,9 mln zł. W całym pierwszym półroczu 2020 r. Benefit Systems wygenerowała 547,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 25% r/r), zysk operacyjny w wysokości 9,1 mln zł (wobec 69,8 mln zł rok wcześniej) oraz stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego o wartości -38,8 mln zł (wobec 56,2 mln zł zysku za I półrocze 2019 r.). Mimo strat operacyjnych zadłużenie netto Grupy Benefit Systems w II kwartale 2020 r. spadło o 22 mln zł, a wskaźnik długu netto/EBITDA utrzymał się na poziomie 0,3x.

Działania optymalizacyjne

Przychody segmentu Polska w II kwartale 2020 zmniejszyły się do 65 mln zł (spadek o 78% r/r) oraz do 364,3 mln zł w skali pierwszego półrocza 2020 r. (spadek o 37% r/r). Wyniki tego segmentu obciążyły w II kwartale koszty działań wspierających partnerów sportowych Benefit Systems, w tym m.in. finansowe wsparcie dla obiektów sportowych wznawiających działalność po epidemii. Odmrożenie polskiego rynku fitness nastąpiło 6 czerwca, wówczas w ramach grupy otwarto 115 klubów w Polsce (ok. 70% sieci). W ramach działań optymalizacyjnych w II kw. br. Benefit Systems zdecydował o zamknięciu 4 klubów w Polsce, które zostały uznane za trwale nierentowne, natomiast trzy kolejne są na etapie szczegółowych analiz. Pozostałe kluby są systematycznie otwierane. Obecnie Benefit Systems posiada 184 kluby własne, w tym 159 w Polsce oraz 25 na rynkach zagranicznych.

Dobre wyniki za granicą

W segmencie Zagranica przychody wzrosły do 90,6 mln zł w drugim kwartale br. (tj. o 15% r/r) oraz do 171,4 mln zł w I połowie br. (tj. 13% r/r). – Wyniki za granicą są lepsze niż zakładaliśmy, na co wpływ miało m.in. szybsze niż w Polsce ponowne otwarcie obiektów sportowo-rekreacyjnych. W przypadku Czech, które są naszym największym rynkiem zagranicznym, otwarcie miało miejsce już pod koniec kwietnia, więc w maju i czerwcu odnotowaliśmy dobre wyniki. Dodatkowo pozytywny wpływ na wynik w tym kraju miała także korzystna dla nas interpretacja podatku VAT. Dobre wyniki na rynkach zagranicznych po okresie lockdownu utwierdzają nas w przekonaniu, że kraje te mają duży potencjał do dalszego wzrostu – komentuje Bartosz Józefiak.

Dywersyfikacja źródeł finansowania

– Kontynuujemy działania mające na celu optymalizację kosztów i zapewnienie płynności w Grupie, zwłaszcza zabezpieczające na czas ewentualnej drugiej fali zachorowań i kolejnego lockdownu w Polsce lub na innych rynkach, gdzie działamy. W związku z tym planowana jest także dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania. Intensywnie pracujemy w Grupie nad projektami zwiększającymi atrakcyjność flagowego produktu. Podejmujemy także nowe działania sprzedażowe oraz aktywizujące użytkowników programu MultiSport, realizując m.in. letnią grywalizację z nagrodami oraz kampanię „Dobrze, że jesteś!”, która promuje bezpieczne powroty do treningów w obiektach partnerskich – dodaje Bartosz Józefiak.

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Benefit Systems dostępne jest na stronie https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/artykul/grupa-kapitalowa-benefit-systems-srodroczne-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2020-roku/

Źródło: materiały prasowe
Fot. Jonathan Borba/Unsplash

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ