Wideokonferencja ministrów sportu Unii Europejskiej

21 kwietnia minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk uczestniczyła w wideokonferencji ministrów sportu Unii Europejskiej, poświęconej wpływowi pandemii koronawirusa na sektor sportu. Dyskusji przewodniczył Tomislav Družak, sekretarz stanu w chorwackim resorcie sportu.

Podczas rozmowy, której inicjatorką była polska minister sportu, poruszone zostały tematy zaproponowane przez prezydencję chorwacką, związane między innymi ze:

  • wsparciem adresowym do sektora sportu na poziomie krajowym i unijnym, mającym na celu pomoc w przezwyciężeniu negatywnych skutków pandemii COVID-19,
  • zapewnieniem ciągłości treningu i przygotowań sportowców,
  • zwiększaniem aktywności fizycznej obywateli przy jednoczesnym zapewnieniu ich bezpieczeństwa,
  • strategią wyjścia z obostrzeń i wznowieniem działalności sektora sportu po pandemii.

W toku debaty państwa członkowskie mówiły jednym głosem na temat wyzwań, jakie pociąga za sobą obecny kryzys, zarówno dla sportu wyczynowego, jak i powszechnego oraz całej branży sportowej.

Praktyczne wszystkie państwa członkowskie zmagają się z podobnymi konsekwencjami gospodarczymi kryzysu, takimi jak wzrost bezrobocia w sektorze sportu oraz utrata dochodów przez sportowców, trenerów, kluby i organizacje sportowe z tytułu odwołania wydarzeń sportowych i zawieszenia procesu treningowego.

Ponadto państwa członkowskie wskazały na poważne konsekwencje zdrowotne pandemii, związane z długotrwałym brakiem aktywności oraz społeczne, wynikające m.in. z zawieszenia działalności przez organizacje działające blisko lokalnych społeczności.

Ze skutkami ekonomicznymi pandemii przyjdzie nam się mierzyć jeszcze długo po opanowaniu bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia Europejczyków. Minister Dmowska-Andrzejuk podkreśliła, że na kolejnych etapach odbudowy sektora konieczna będzie nie tylko bliska współpraca z partnerami w Europie i na świecie, wymiana informacji i daleko idąca koordynacja działań, ale przede wszystkim współdziałanie z ruchem sportowym i wsłuchiwanie się w jego głos i jego postulaty.

Źródło: materiały prasowe MSiT

- REKLAMA -