Główne trendy kształtujące zachowania konsumenckie

UM, sieć marketingowa i agencji medialnych należąca do IPG Mediabrands, ogłosiła globalną premierę Remix Culture. To pierwsze wydanie skupiającego się na kulturze corocznego badania Wave X, które śledzi użycie i motywacje stojące za korzystaniem z mediów społecznościowych i cyfrowych w 81 krajach i 44 językach. Raport ujawnia cztery kluczowe trendy, które kształtują współczesne zachowania konsumenckie: Resist, Retrograde, Reglocalize i Recreate.

Resist

Badania Remix Culture donoszą, że 61% konsumentów w sieci zgadza się ze stwierdzeniem, że marki odgrywają ważną rolę w krzewieniu dobra społecznego. Kiedy marki nie spełniają stawianych im oczekiwań, konsumenci pociągają je do odpowiedzialności przez wykorzystanie mediów społecznościowych do wyrażenia niezadowolenia. Tym samym rozpoczynają i kontynuują ruch oporu: Resist.

Retrograde

Z kolei zachowania Retrograde można dostrzec w tendencji konsumentów do grawitacji w stronę treści i kultury z poprzednich dekad i marek bazujących na nostalgii. Trendy poprzedniego pokolenia są teraz popularne, kształtują osobisty styl, język i przekonania. Na przykład:

  • 68% badanych lubi słuchać muzyki i oglądać filmy z poprzednich dekad;
  • 57% badanych twierdzi, że ich rodziny wierne są kulturze i tradycjom przodków;
  • 55% lubi oglądać programy telewizyjne, które nie są już nadawane.

Reglocalizing

Zgodnie z wynikami badań pragnienie współczesnych, globalnych konsumentów co do lokalnej inspiracji i jej wpływu na kształtowanie poczucia indywidualizmu jest silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Trend ten nazwano Reglocalizing. Jeżeli chodzi o treści i produkty konsumenckie z innych krajów, 57% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że lokalne marki i produkty są bardziej autentyczne.

Recreate

Badania wykazały także, że konsumenci coraz chętniej chcą poszerzać i rekonstruować – Recreate – swoje tożsamości. Zapytani o czynniki definiujące tożsamość, badani najczęściej wskazywali na zdrowie i kondycję; przyjaciół; szkołę, wiedzę i edukację; tradycje rodzinne; pasje; przekonanie co do wagi nauki, dowodów i zrozumienia oraz kraj pochodzenia. Wraz z coraz większą złożonością indywidualnych tożsamości konsumenci zauważają marki, które docierają do wieloaspektowych czynników osobowościowych. Aż 65% badanych twierdzi, że chce angażować się w relacje z firmami, które odzwierciedlają nowe sposoby działania.

• 61% konsumentów twierdzi, że ich osobisty styl obejmuje elementy z innych epok, kultur i tradycji.

• 65% badanych wykazuje chęć angażowania się w relacje z firmami, które odzwierciedlają nowe sposoby działania.

-Remix Culture ujawnia nowe sposoby łączności kulturowej przez zgłębianie typów treści, które kształtują tożsamość kulturową i wywierają wpływ na zachowania konsumenckie – skomentowała Deidre Smalls-Landau, globalna główna dyrektor ds. międzykulturowych w UM. – Wnioski te pomagają naszym klientom w lepszym zrozumieniu i nawigowaniu między trendami kulturowymi w czasach, w których zaufanie ciągle spada, a nośność kulturowa marek jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej – dodała dyrektor.

Bieżące wydanie Wave X UM skupiające się na Remix Culture oparte jest na badaniach ilościowych przeprowadzonych wśród 56 397 aktywnych użytkowników internetu, definiowanych jako tych, którzy korzystają z internetu co dzień lub co drugi dzień.

Przeprowadzone w 44 językach w 81 krajach badanie odzwierciedla krajobraz 1,73 miliarda aktywnych użytkowników internetu na całym świecie. Więcej na temat badania można dowiedzieć się na stronie http://wavex.umww.com.

Źródło: Centrum prasowe PAP/ PR Newswire

Fot. Gerd Altman/ Pixabay

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ