Umowa o dzieło pod kontrolą

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą zmiany dotyczące umów o dzieło. Zlecający dzieło będzie miał obowiązek poinformowania ZUS o każdej umowie o dzieło zawartej z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz swojego pracodawcy.

W Tarczy 1.0 „przemycono” dodatkowy obowiązek informowania o każdej zawartej umowie o dzieło. Zapisano go w art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Będą musieli go dopełnić płatnicy składek (np. pracodawca, ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne), a także osoba zlecająca dzieło niebędąca płatnikiem składek.

Więcej na ten temat będzie można przeczytać w najnowszym wydaniu Magazynu Fitness Biznes, które ukaże się w pierwszej połowie września.

Źródło: agencja informacyjna marketnews24
Fot. Trent Erwin/Unsplash

- REKLAMA -