Total Fitness z nowym właścicielem

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. (Emitent) poinformował, że w dniu 4 listopada 2021 r. zawarł  m.in. z udziałowcami spółki Total Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. z głównym udziałowcem Spółki – Blokada Holding AB z siedzibą w Sztokholmie (podmiot zależny od Aleksandra Wilewskiego) oraz Katarzyną Krajewską i Maciejem Krajewskim, umowę sprzedaży udziałów Spółki.

Total Fitness od wielu lat współpracuje z Benefit Systems w ramach obsługi użytkowników kart MultiSport. Jak podkreśla Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems, oparta na zaufaniu wieloletnia współpraca dostarczyła istotnych argumentów wspierających decyzję o inwestycji.

– Długofalowe podejście do rozwoju naszej oferty oparte jest m.in. na trendach związanych ze zdrowiem, świadomym stylem życia oraz profilaktyką chorób cywilizacyjnych. Od wielu lat analizujemy, a także sami inicjujemy zmiany zachodzące na polskim rynku oraz edukujemy społeczeństwo w zakresie aktywnego stylu życia. Konsekwentnie rozwijamy też własną ofertę usług sportowo-rekreacyjnych, by odpowiadając na potrzeby pracodawców i pracowników, zapewnić rosnącej liczbie użytkowników kart MultiSport optymalną infrastrukturę sportową.

Cieszymy się, że sieć Total Fitness, nasz wieloletni, sprawdzony partner, staje się częścią Grupy Benefit Systems, bo doskonale uzupełnia i wzmacnia nasze portfolio klubów fitness. Total Fitness to rentowny, bardzo dobrze prowadzony biznes o zdrowych fundamentach. Dlatego jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie menadżerów oraz zespołów 14 klubów tej sieci zapewni nam dodatkowe wsparcie w dalszym rozwoju usług sportowych, dostosowanych do potrzeb zdrowotnych i zmieniającego się stylu życia Polaków

– wyjaśnia Bartosz Józefiak.

Benefit Systems poinformowało w komunikacie, że na mocy Umowy:

1) Emitent nabył w dniu zawarcia Umowy 4.603 udziały, stanowiące 88,23% udziałów w kapitale zakładowym Spółki,
2) Emitent nabędzie 614 udziałów, stanowiących 11,77% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, po rozliczeniu ceny nabycia tych udziałów.

Łącznie przedmiotem Umowy jest sprzedaż na rzecz Emitenta 5.217 udziałów, stanowiących 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Cena sprzedaży udziałów Total Fitness Sp. z o.o. wynosi nie mniej niż 75 mln zł i nie więcej niż 85 mln zł, a jej ostateczna wysokość uzależniona jest od wartości EBITDA Spółki oraz długu netto Spółki za 2022 r. albo za 2023 r., wyliczonych zgodnie z postanowieniami umowy

– czytamy w komunikacie.

Poziom EBITDA Spółki za 2022 r. albo za 2023 r. uprawniający do uzyskania ceny sprzedaży udziałów Spółki powyżej ceny minimalnej wynosi 9,375 mln zł. Na mocy umowy Emitent jest uprawniony do potrącenia roszczeń przysługujących mu wobec Sprzedających udziały Spółki z ceną za te udziały.

Rozliczenie ceny z tytułu sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Spółki nastąpi w ratach. Pierwsza rata w wysokości 50 mln zł zapłacona została w dniu 4 listopada 2021 r.,
Druga – w wysokości 20 mln zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 3 stycznia 2022 r. albo do dnia 1 kwietnia 2022 r., w zależności od spełnienia warunków określonych w umowie. Trzecia rata w wysokości 5 mln zł zostanie zapłacona w dniu 3 kwietnia 2023 r. albo w dniu 1 kwietnia 2024 r., w zależności od spełnienia warunków określonych w umowie.

Ewentualna korekta ceny sprzedaży udziałów Spółki (uzależniona od wartości EBITDA Spółki oraz długu netto Spółki za 2022 r. albo za 2023 r.) nastąpi w dniu 3 kwietnia 2023 r. albo w dniu 1 kwietnia 2024 r.

W okresie 3 lat od dnia zawarcia Umowy rozporządzanie przez Sprzedających udziałami Spółki będącymi ich własnością będzie uzależnione od zgody Emitenta.

Total Fitness z wiarygodnym partnerem

Pierwszy klub Total Fitness powstał w 2011 roku na warszawskim Ursynowie. Przez dekadę spółka rozwijała swoją ofertę o kolejne obiekty, realizując skuteczną strategię sprzedaży i obsługi klientów. Obecnie sieć posiada 14 klubów fitness o łącznej powierzchni około 20 tys. m2. zlokalizowanych głównie w budynkach usługowych z dużą ekspozycją na osiedla mieszkaniowe. Niewątpliwym atutem klubów Total Fitness są także różnorodne zajęcia grupowe, treningi funkcjonalne i personalne pod okiem doświadczonej kadry trenerskiej.

– Dołączenie do Grupy Benefit Systems jest dla nas ważnym wydarzeniem i szansą, by wraz z silnym, wiarygodnym partnerem, dalej rozwijać ofertę klubów Total Fitness i przyczyniać się do poprawy kondycji psychofizycznej Polaków oraz rozwoju branży fitness. Od wielu lat staramy się działać poza utartym schematem, zapewniając klientom najlepsze doświadczenia związane z podejmowaniem aktywności i sportem – mówi Aleksander Wilewski, współtwórca Total Fitness.

Nasze kluby to pozytywne emocje, profesjonalne wsparcie trenerów i instruktorów, nowoczesny sprzęt do ćwiczeń oraz dopracowana w każdym szczególe polityka sprzedażowa i obsługa klienta. Dzięki temu nasze kluby cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców okolicznych osiedli, zwłaszcza w grupie wiekowej powyżej 30 roku życia. W grupie tej przeważają kobiety, które na tle populacji wyróżnia wysoka siła nabywcza i wrażliwość na trendy z obszaru zdrowego i aktywnego stylu życia. Inna grupa docelowa, o której warto wspomnieć, to klienci reprezentujący Silver Tsunami, dla których od lat rozwijamy naszą ofertęM

– tłumaczy Wilewski.

Źródło: materiały prasowe 

- REKLAMA -