Rozwój zawodowy instruktorów i trenerów a rola trendów

Rozwój zawodowy trenerów i instruktorów pozostaje niedoceniany

Ostatnie dwa lata pokazały nam, że każde 12 miesięcy może okazać się czasem wielu istotnych przemian kształtujących rynek, w tym również segment usług fitness. Udowodniły to zarówno zamknięcie branży, jak i jej ponowne otwarcie po okresach lockdownów. Dynamika wywołana takimi zdarzeniami powoduje konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości przez kluby fitness, a co za tym idzie ‒ również przez instruktorów i trenerów.

Taką konieczność determinują przede wszystkim zmiany w oczekiwaniach „dzisiejszych” odbiorców naszych usług. Co powinni zrozumieć, czego nowego się nauczyć i jakie kompetencje nabyć trenerzy i instruktorzy fitness wobec kształtujących się trendów? Na pytania dotyczące rozwoju zawodowego instruktorów i trenerów odpowiada Magdalena Szwed.

Artykuł ukazał się w Magazynie Fitness Biznes, w wydaniu 2/2022

Co przed nami?

Wraz z przechodzeniem z fitnessowego „brick-and-mortar”, w którym wciąż funkcjonujemy, w stronę omnichanelowego ekosystemu ochrony zdrowia, nowoczesny, dojrzały fitness będzie przyjmował nowe formy, realizował nowe potrzeby i stawał przed nowymi wyzwaniami. Już wszyscy zrozumieliśmy, że możemy dać ludziom dużo więcej niż tylko dobrą zabawę i zgrabną sylwetkę. A nasi klienci mają tego coraz większą świadomość. Wiedzą, że ruch, szczególnie ten pod opieką specjalistów, ma wpływ na jakość ich życia w wielu obszarach.

Na poziomie świadomości i deklaracji jest bardzo dobrze. Wyzwaniem jest zachęcenie potencjalnych klientów do realnego działania – zbudowania i utrzymania nawyków związanych z aktywnym, zdrowym stylem życia.

Co wymuszają zmiany?

Uwzględniając pandemię, która zmusiła operatorów klubów fitness, trenerów i instruktorów do wstrzymania się z planami z ostatnich dwóch lat, trzeba przyjąć założenie, że tempo zmian w ciągu najbliższych miesięcy będzie szybsze niż kiedykolwiek.

Od klubów wymaga to przeorganizowania ścieżki klienta, tego, w jaki sposób mierzymy zaangażowanie i motywujemy naszych klubowiczów, a od instruktorów i trenerów dywersyfikacji kanałów dostarczenia swoich produktów i usług oraz zwrócenia szczególnej uwagi na budowanie relacji i jakości ‒ bardziej niż kiedykolwiek. Oprócz śledzenia frekwencji na zajęciach i zainteresowania konkretnymi formami treningowymi, potrzebujemy spojrzeć całościowo na wszystkie punkty styku z klientem – treningi online, platformy treningowe, media społecznościowe, ale i też wykorzystywanie różnych technologii i aplikacji.

Na co warto zwrócić uwagę?

W związku z tym przeobrażeniem społecznym warto obserwować i szukać szans do rozwoju w poszczególnych mocno rysujących się trendach.

  • grywalizacja oraz gamifikacja

Synergia kulturowa między fitnessem, wellbeingiem, modą, muzyką, rozrywką i szeroko pojętym „lifestylem” napędza nowe pokolenia klientów i użytkowników klubów i aplikacji, wywołując wiele wspólnych działań pomiędzy markami z innych branż, a co za tym idzie ‒ tworząc innowacyjne produkty i usługi.

Sukces grywalizacyjnych platform i aplikacji czy rozwijający się wpływ i świadomość świata metaverse zapoczątkowują nową generację angażujących treningów, by móc zaoferować uczestnikom ekscytujące doświadczenia.

Dlatego z punktu widzenia klubów, instruktorów i trenerów potrzebujemy dostarczać im usługę, która da możliwość „zmierzenia się” z innymi uczestnikami zajęć lub z samym sobą oraz upewni o celowości tych działań.

Wsparciem dla tego rodzaju treningów mogą być wszelkiego rodzaju platformy grywalizacyjne, które dostarczają operatorzy klubów, narzędzia do pomiaru efektywności treningu czy odpowiednie jego programowanie przez trenera, instruktora, by zmierzyć progresywność lub stopień realizacji planów i celów treningowych.

  • online i alternatywa treningu w domu

W czasie kilkunastu miesięcy pandemii rynek fitness został zalany aplikacjami, platformami i treściami online’owymi, aby utrzymać aktywność i zaangażowanie klientów, którzy pozostali „uziemieni” w swoich domach.

Usługi online, które zapewniają treningi użytkownikom w dowolnym czasie i miejscu, na dowolnym ekranie podłączonym do internetu, stały się niezwykle popularne i pozostaną takie w dającej się przewidzieć przyszłości.

Jakość tych treningów była, co zrozumiałe, bardzo różnorodna, zapotrzebowanie na treningi online gwałtownie wzrosło, podobnie jak oczekiwania wobec ich doświadczenia przez użytkowników.

W świecie treningów online, w którym o wybór i decyzję klienta walczą setki tysięcy aplikacji fitness, użytkownicy oczekują wysokiej jakości treści od dostawców usług fitness i coraz bardziej nie chcą zadowalać się czymkolwiek, co nie prezentuje odpowiedniej jakości.

Jak zadbać o rozwój zawodowy trenerów?

Dlatego wielu z naszych trenerów i instruktorów potrzebowało zdobyć warsztat technologiczny, jak i komunikacyjny dotyczący umiejętności prowadzenia treningów online w czasie rzeczywistym, bez bezpośredniego kontaktu i widocznych uczestników, a także zdolności komunikowania się w nowej rzeczywistości. Różnorodność prowadzonych form treningowych w połączeniu z funkcjami czatu, które pozwalają uczestnikom na interakcję z instruktorami i sobą nawzajem, pozwoliły stworzyć wrażenia studyjne w zaciszu domu, a na prowadzących treningi specjalistach wymusiły zdobycie nowych umiejętności, jak obsługa platform streamingowych, przestawienie się na inną formę komunikacji z uczestnikami zajęć online versus zajęcia na żywo, czy użycie mediów społecznościowych do budowania wartościowego contentu i marki osobistej w celu pozyskania nowych uczestników zajęć.

Trenerzy i instruktorzy, którzy jeszcze tego nie zrobili, będą potrzebowali zidentyfikować wirtualne rozwiązania do prowadzenia swoich treningów, nauki nowych form komunikacji, które mogą pomóc w utrzymaniu obecnych klientów, zapewniając jednocześnie nowe możliwości pozyskania nkolejnych, którzy mogą oczekiwać tego typu umiejętności i rozwiązań.

Post COVID a nasze zdrowie

Pandemia skłoniła społeczeństwo do priorytetowego traktowania swojego zdrowia. Jak wynika z badania MultiSport Index 2021, już 68 proc. Polaków podejmuje aktywność fizyczną przynajmniej raz w miesiącu, co stanowi wzrost o trzy punkty procentowe w stosunku do poprzedniego roku.

Coraz popularniejsze stają się zajęcia zapewniające wysoką intensywność treningu, ze sprzętem, ale także pozwalające zredukować stres, tzw. zajęcia Body & Mind. Obecnie ponad 40 procent Polaków twierdzi, że wizyta na siłowni poprawiłaby ich zdrowie psychofizyczne. Dwóch na pięciu respondentów w naszym kraju uważa, że wizyta w klubie fitness poprawiłaby ich zdrowie psychofizyczne, a regularny ruch zyskuje dziś na znaczeniu także w kontekście rehabilitacji postcovidowej.

Na co potrzebujemy być wyczuleni jako kluby, instruktorzy i trenerzy w związku z tą sytuacją? Obostrzenia związane z pandemią zostają wycofywane, a klubowicze powracają do treningów, zajęć fitness. Kluczowe jest określenie grup powracających na treningi, by je odpowiednio pokierować. Pandemia spowodowała, że pojawiło się nowe pokolenie początkujących fanów aktywności fizycznej, którzy niepewnie stawiają pierwsze kroki w klubie fitness. Dlatego niezwykle ważne jest wsparcie ich w pokonywaniu barier, zwłaszcza na początkowym etapie realizacji treningów. To kluczowa rola trenerów i instruktorów. Celem zespołu trenerów i instruktorów jest, aby początkujący poczuli się w pełni komfortowo podczas pierwszych wizyt w klubie, bo to, czego doświadczą na starcie, determinuje szanse na to, jak długo z nami pozostaną.

Instruktorzy i trenerzy mają do odegrania ważną rolę w zapewnieniu opieki i pomocy początkującym klubowiczom, w odnalezieniu wewnętrznej motywacji do ćwiczeń, która jest niezbędna do długoterminowego uprawiania aktywności fizycznej, jako fundamentu do budowania zdrowia.

Konieczność edukacji i rozwijania kompetencji

Ponieważ niedobór dobrych specjalistów zaczyna być dostrzegany we wszystkich branżach, naszym celem jest, by przyciągnąć największe „talenty” w 2022 r. i zadbać o instruktorów i trenerów. Dlatego ważne jest nieustanne podwyższanie kompetencji zespołu, regularne kształcenie, zwiększanie wiedzy oraz pozyskiwanie nowych umiejętności i korzystania z różnych narzędzi i technologii.

W branży skupionej na ludziach posiadanie zespołu trenerów i instruktorów o wysokich kompetencjach, zarówno tych związanych z merytoryką treningu, jak i budowaniem relacji w pozyskiwaniu i utrzymaniu klientów, wyróżnia klub na tle konkurencji. Dlatego ważna z perspektywy trenera i instruktora jest regularna edukacja. Praca u podstaw Ludzie potrzebowali, potrzebują i będą potrzebować czterech podstawowych elementów do podjęcia świadomej, zdrowej i pozytywnie angażującej aktywności fizycznej:

  • przygotowanego miejsca,
  • fachowego instruktażu,
  • wsparcia i motywacji,
  • dobrego towarzystwa.

Zajęcia grupowe i treningi personalne w klubach fitness „zabezpieczają” wszystkie te potrzeby. Przy silnym zapotrzebowaniu na kontakty społeczne, które zmuszają klubowiczów do powrotu do obiektów, nieuniknione jest to, że instruktorzy i trenerzy będą mieli do odegrania kluczową rolę w powrocie lub rozpoczęciu aktywności fizycznej.

Co pomaga w rozwoju zawodowym instruktorów?

Instruktorzy określani są jako najważniejszy czynnik przy doborze zajęć grupowych, spełniający preferencje klientów w zakresie dodatkowej motywacji i głębszego połączenia na ich treningach, natomiast trenerzy przy usłudze realizowanej 1:1. Dbałość o sylwetkę i zdrowie psychofizyczne sprawia, że instruktorzy i trenerzy znajdą się w centrum tych doświadczeń klubowych. Ich rolą jest umiejętne i świadome łączenie zarówno twardych, jak i miękkich kompetencji, aby uzyskiwać efekty ze swoim podopiecznymi zwłaszcza w grupie, która rozpoczyna przygodę z treningami lub powraca do niej po dłuższej przerwie.

W wielu przypadkach jakość pracy instruktorów i trenerów będzie decydować o tym, czy nowi adepci zakochają się w aktywności fizycznej, czy z niej zrezygnują. Jakość może być oceniania nie tylko przez pryzmat edukacji, dostarczanych form treningowych, kompetencji miękkich, ale też rozwiązań, które są stosowane na treningach, oraz form komunikacji ze swoimi podopiecznymi.

Po miesiącach izolacji kluby ze świetnymi instruktorami i trenerami są idealnie przygotowane do zaspokojenia tęsknoty za społecznością i interakcją międzyludzką, którą wszyscy odczuwaliśmy podczas lockdownu. Możliwość doświadczania relacji społecznych na żywo nadal pozostanie kluczem do ponownego zaangażowania użytkowników w treningi i zajęcia grupowe, co powinno być najważniejszą misją dla instruktorów i trenerów nowej ery w branży fitness.

- REKLAMA -