Przychody Benefit wzrosły o połowę. Grupa zwyżkuje

Benefit Systems notuje rosnące przychody

W drugim kwartale 2023 r. przychody Grupy Benefit wyniosły blisko 700 mln zł. To wzrost o 52% rok do roku. Jej zysk operacyjny to 143 mln zł, co oznacza zmianę o 185% rok do roku. Grupa zakłada sprzedaż 300 tysięcy kart sportowych do końca roku.

Grupa Benefit notuje rekordowe przychody. Podtrzymuje też plan na 2023 rok, zakładający sprzedaż do 300 tysięcy kart sportowych, wzrost przychodów o 45% rok do roku oraz rentowność operacyjną na poziomie 17-18% (wzrost o 6-7 punktu procentowego rok do roku).

– Za nami rekordowe półrocze i drugi kwartał. W połowie roku osiągnęliśmy 92% zeszłorocznego wyniku operacyjnego. To pokazuje skokowy wzrost skali i rentowności naszego biznesu – mówi Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems.

Rosnące przychody Benefit

Grupa odnotowała wzrost przychodów we wszystkich obszarach działalności. W kartach sportowych w Polsce i na pozostałych rynkach, największy wpływ na wynik miał kilkunastoprocentowy wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPU). Lokalne kluby fitness również miały bardzo udany kwartał.

– Mimo mniej intensywnego sezonu, wygenerowały w drugim kwartale zysk operacyjny na poziomie 15 mln zł. Bardzo dobrze radzą sobie także nasze spółki zagraniczne, w tym sieci fitness – podkreśla.

W drugim kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wyniosły 697 mln zł. Były więc o 52 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie w 2022 r. Grupa odnotowała 143,2 mln zł zysku operacyjnego. Osiągnęła też 130,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego. Rok wcześnie było to 31,6 mln zł zysku netto. W pierwszym półroczu przychody osiągnęły poziom 1 322,8 mln (+54 proc. rdr). Zysk operacyjny i zysk netto to odpowiednio 208,9 mln zł (wzrost o 200%) i 182,5 mln zł (zmiana o 360% rdr). Grupa kończy kwartał z pozycją gotówką netto 278 mln zł. Pod koniec września br. Benefit Systems wypłaci dywidendę w wysokości 120,3 mln zł, czyli 41 zł na akcję.

Wzrostowy segment Polska

Polacy pomimo wakacji są niezmiennie zainteresowani aktywnością fizyczną, co utwierdza  przedstawicieli Grupy Benefit w przekonaniu, że trendy obserwowane po pandemii są trwałe. – Trzeci kwartał powinien być równie udany, co dwa poprzednie – prognozuje Bartosz Józefiak. Dodaje też, że w tym roku, podobnie jak w przeszłości, Benefit obserwuje niewielkie wakacyjne spadki liczby karty i karnetów. Nie wpływają one jednak na całoroczny outlook firmy.

To przekłada się na rosnące przychody Benefit. Ze sprzedaży segmentu Polska wyniosły w drugim kwartale 496,5 mln zł, co oznacza wzrost o 51 proc. rok do roku (w pierwszym półroczu: 931,9 mln zł, zmiana o 50% rdr). Liczba kart w tym okresie w Polsce osiągnęła poziom 1,33 mln sztuk, co oznacza wzrost o 21 tys. sztuk w drugim kwartale i 148 tys. sztuk od początku roku. Własne sieci fitness, mimo presji kosztowej, osiągnęły rekordowy poziom zysku operacyjnego (14,8 mln zł). Spółka odnotowała w lipcu, przede wszystkim w Polsce, nieco wyższą aktywność użytkowników w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku.

Zagranica dobrze sobie radzi

– Nasze spółki, działające na rynku czeskim, słowackim, chorwackim i bułgarskim, rozwijają się dynamicznie i w zadawalającym tempie poprawiają swoją rentowność. Warto podkreślić, że segment Zagranica staje się istotną składową wyniku całej grupy kapitałowej – mówi Bartosz Józefiak.

Cele Grupy Benefit na najbliższe kwartały, to przede wszystkim dalsze skalowanie działalności, przy utrzymaniu lub poprawie rentowności. Grupa chce też rozwijać biznes w Turcji.

Przychody Segmentu Zagranica wyniosły 201,1 mln zł w drugim kwartale. Oznacza to wzrost o 55% rok do roku. Przychody w pierwszym półroczu to 391,0 mln (zmiana o 63% proc. rok do roku). Kwartalny zysk operacyjny segmentu wyniósł 37,0 mln zł (6,7 mln zł w analogicznym okresie w 2022 roku). Na koniec czerwca br. aktywnych było łącznie 471 tys. kart, co oznacza wzrost o 9 tys. w drugim kwartale oraz o 40 tys. od początku roku. Grupa kontynuuje sprzedaż kart MultiSport oraz rozwój sieci partnerskiej (obecnie ponad 400 obiektów) na rynku tureckim.

Benefit Systems nie jest jedyne

Małgorzata Kloka, dyrektorka finansowa odpowiedzialna w Benefit Systems m.in. za relacje inwestorskie komentuje: – Za nami kolejny udany kwartał. Popyt na usługi fitness utrzymuje się na wysokim poziomie, co pozytywnie wpływa na nasze przychody oraz marże – mówi.

Grupa Benefit nie jest w tym zakresie odosobniona, bo podobne tendencje można zaobserwować u operatów sieci fitness w Europie Zachodniej i w USA.

– Wiele spółek publicznych z tego sektora podało już wyniki lub trading updates. Wyłania się z nich spójny obraz wzrostu przychodów o 20% do 30% – wyjaśnia Kloka. – W spółkach fitnessowych, które publikują wyniki finansowe, widoczna jest także znacząca poprawa zysków rok do roku. Motorem napędowym dla nich są rosnące wolumeny użytkowników. Na koniec drugiego kwartału br. ich liczba kształtowała się między 9% a nawet 23% powyżej poziomu sprzed roku. Działamy przy wsparciu globalnego trendu na aktywność fizyczną i świadome dbanie o zdrowie, który – jak wiele na to wskazuje – na trwale wpisał się w nasza postpandemiczną rzeczywistość – podsumowuje.

Źródło: Benefit Systems

- REKLAMA -