Nowa strategia PZU

PZU przedstawiło wyniki grupy za 2020 rok oraz nową strategię na lata 2020-2024. Najważniejsze cele grupy na najbliższe 4 lata to: duży wzrost na wszystkich kluczowych rynkach, rekordowe wyniki przy wysokiej wypłacalności i rentowności oraz regularnej dywidendzie, pozycja lidera zielonej transformacji na rynku finansowym w Polsce oraz nowa oferta kompleksowych usług.

– Nasza oferta będzie najlepszą odpowiedzią na wszystkie najważniejsze potrzeby bardzo wymagających dziś klientów, na każdym etapie ich życia prywatnego i zawodowego. Istotne korzyści dla nich i naszych akcjonariuszy wypracujemy w sposób zrównoważony, stabilny i odpowiedzialny społecznie i ekologicznie

– zapowiada dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA.

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA

Na zdjęciu: dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA

Biznes odporny na kryzys

Model biznesowy Grupy PZU okazał się bardzo odporny na kryzys wywołany przez COVID-19. Świadczą o tym wyniki osiągnięte w roku 2020. – W najbliższych latach zamierzamy skorzystać z istotnego odbicia gospodarczego, spodziewanego po wyhamowaniu pandemii. Dziś, średnio co trzecia złotówka wydawana w naszym kraju na polisy majątkowe i życiowe trafia do Grupy PZU. Jako lider rynku ubezpieczeń życiowych i majątkowych chcemy dalej rosnąć i zwiększyć składkę przypisaną brutto do 26 mld zł w 2024 r., czyli o blisko 10 proc. w porównaniu do minionego roku. Warto odnotować, że szybki wzrost zakłada m.in. nasze TUW PZUW, numer jeden na rynku ubezpieczeń wzajemnych, które ma ambicję zwiększenia przypisu składki brutto w tym okresie o ok. 62 proc. – do 1 mld zł – czytamy w informacji prasowej.

Biorąc pod uwagę znacznie zwiększone przez pandemię potrzeby Polaków w zakresie bezpieczeństwa medycznego i finansowego, Grupa PZU zapowiada bardzo dynamiczny rozwój na rynkach prywatnej opieki zdrowotnej i inwestycyjnym.

W ciągu czterech lat PZU Zdrowie ma zwiększyć przychody o prawie 80 proc. – do 1,7 mld zł, przeistaczając się w kompleksowego doradcę klienta i dostawcę pełnego zakresu usług związanych ze zdrowym trybem życia, opieką medyczną i leczeniem.

Aktywa zarządzane przez Grupę, głównie TFI PZU, mają wzrosnąć do 60 mld zł, czyli o blisko 82 proc. Planujemy skupić się zwłaszcza na produktach regularnego oszczędzania oraz pasywnych, minimalizując ryzyko i koszty po stronie klientów.

– Najważniejsze, że te wzrosty osiągniemy przy zachowaniu bardzo bezpiecznego poziomu współczynnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż 200 proc. oraz znacznie zwiększając rentowność naszego biznesu. W całym okresie wskazanym w Strategii zwrot z kapitału wzrośnie o 6,5 pkt. proc. – do 17,4 proc. w roku 2024 – podkreśla Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Grupy.

Na zdjęciu: Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Grupy

Między innymi dzięki temu, docelowo w roku 2024 planowany zysk netto Grupy PZU wzrośnie o blisko 79 proc. w porównaniu do roku 2020 – do poziomu 3,4 mld zł, najwyższego od czasu rozpoczęcia notowań akcji PZU SA na GPW w Warszawie. – Chcemy być atrakcyjni dla akcjonariuszy i należycie zadbać o ich interes, dlatego będziemy regularnie dzielić się z nimi zyskiem. Zgodnie ze Strategią, corocznie na wypłatę dywidendy przeznaczymy od minimum 50 proc. do 100 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy PZU. Ewentualne pozostawienie części zysku będzie warunkowane potrzebami związanymi z rozwojem organicznym (do 20 proc.) lub fuzjami i przejęciami wynikającymi ze Strategii (do 30 proc.) – informuje PZU.

Środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny

Nowy i mocno zaznaczony w Strategii obszar to ESG (środowisko – environment, społeczna odpowiedzialność – social responsibility i ład korporacyjny – corporate governance). Priorytetem dla całej Grupy i miarą jej sukcesu będzie wypracowywanie korzyści dla akcjonariuszy i klientów w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. – Wiemy jak istotne dla teraźniejszości i przyszłości zjawiska rozgrywają się dziś w tle pandemii – od zmian klimatu przez starzenie się społeczeństw po zawrotne tempo rewolucji technologicznej. Dlatego czynniki ESG wdrażamy bardzo szeroko: w sposobie funkcjonowania samej Grupy, oferowanych przez nas produktach, relacjach z otoczeniem – czytamy w komunikacie prasowym.

Nowoczesne ekosystemy produktowo-usługowe

Jak podkreślono podczas konferencji online prezentującej nową Strategię, Grupa PZU chce być dostawcą całościowych rozwiązań, które pomogą klientom prowadzić zdrowe życie i zrównoważony biznes, zapewnią opiekę medyczną rodzinie lub pracownikom, ochronią majątek i pomogą go pomnażać, dadzą poczucie stabilizacji i należytego zadbania o bliskich bez względu na to, co przyniesie przyszłość.

Przykładem takiego „ekosystemu” jest obszar zdrowia, w ramach którego PZU zaproponuje usługi z zakresu od zdrowego odżywiania się i aktywności ruchowej, przez ofertę badań profilaktycznych, po pełną opiekę medyczną – w formie ubezpieczeń, abonamentów lub jednorazowych płatnych świadczeń.

PZU będzie doskonalić telekonsultacje i zdalne monitorowanie stanu pacjentów oraz leczenie domowe, zapewniając zarazem wszystkim chętnym szybki dostęp bezpośredni do lekarzy w stale rozwijanej i integrowanej sieci własnych placówek PZU Zdrowie.

-Mając świadomość zmian demograficznych i ich znaczenia, przygotujemy wyjątkową propozycję dla seniorów. Będzie ona obejmowała: ubezpieczenia odpowiadające ich oczekiwaniom co do zakresu oraz kanałów sprzedaży i obsługi, usługi medyczne ze szczególnym uwzględnieniem zdalnej opieki w domu i leczenia sanatoryjnego, specjalne, bezpieczne produkty bankowe i inwestycyjne, a także pakiet usług wspierających seniorów w codziennym życiu i aktywnościach wspólnotowych – od pomocy w dojeździe do lekarza, dostarczeniu leków, zorganizowaniu fizjoterapii, po naprawy domowe czy uczestnictwo w zajęciach sportowych i kursach – informuje PZU.

Wkrótce stworzymy też zintegrowany ekosystem pozapłacowych benefitów pracowniczych, atrakcyjny zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Znajdą się w nim m.in. pakiety ubezpieczeniowe i zdrowotne, karty i abonamenty sportowo-rekreacyjne PZU Sport, łatwe i dogodne pożyczki z PZU Cash, poszerzone w przyszłości o produkty hipoteczne, system zniżek zakupowych u partnerów

– czytamy w materiałach prasowych PZU.

Siła synergii

PZU zapowiada, że realizując Strategię 2021-2024 w pełni wykorzysta potencjał wynikający z synergii podmiotów Grupy PZU, zwłaszcza we współpracy z Bankiem Pekao SA i Alior Bankiem SA. – Rozszerzymy ofertę ubezpieczeń sprzedawanych w bankach, powiązanych z ich produktami oraz samodzielnych, m.in. polis komunikacyjnych, zdrowotnych, podróżnych. Wypełniliśmy wcześniejszą obietnicę osiągnięcia 1 mld zł przychodów ze współpracy z ww. bankami z Grupy PZU. Obecna Strategia zakłada, że do 2024 r. skumulowana składka przypisana brutto ze współpracy z Pekao i Aliorem wzrośnie o 200 proc. – do ok. 3 mld zł. Z kolei produkty bankowe będą integralnym elementem ekosystemów tworzonych dla klientów filaru ubezpieczeniowego i oferowanych we wszystkich kanałach dystrybucji PZU – czytamy w materiałach prasowych.
W ramach assurbanking rozwijane będą też nowe rozwiązania, jak wspomniana oferta finansowych benefitów Cash, system szybkiej wypłaty odszkodowań BLIK-iem na telefon itp.

Elastyczna sprzedaż i obsługa

Dziś, rynek klientów tworzą różne pokolenia – od wkraczającego w dorosłość cyfrowego „Pokolenia Z”, po coraz liczniejszych seniorów. Musimy być elastyczni, by dostosować się do oczekiwań i modelu ich aktywności życiowej, dlatego wdrożymy nową wizję projektowania produktów i ich dystrybucji.

Grupa PZU już dziś chce rozwijać silną pozycję we wszystkich kanałach sprzedaży: ma ponad 400 oddziałów, 1500 biur agentów, współpracuje z wieloma multiagencjami, brokerami i 7 bankami, a także liderami rosnącego rynku e-handlu i dostawcami energii. W sumie w tej sieci pracuje ponad 70 tys. sprzedawców. Bardzo intensywnie rozwijany jest kanał digital w postaci platformy mojePZU, z której korzysta już ponad 1,5 mln klientów.

– Wdrażając nową Strategię chcemy, żeby klient mógł dowolnie kształtować poszczególne etapy i przebieg całego procesu zakupu. Umożliwi mu to mnogość dostępnych kanałów dystrybucji i swoboda poruszania się między nimi. Na przykład – klient może otrzymać informację o produkcie podczas spotkania z agentem, poznać szczegóły i dodatkowe możliwości odwiedzając placówkę, zakup dokończyć internetowo poprzez mojePZU – albo zupełnie inaczej – informuje PZU.

– Chcemy przeznaczać corocznie 100 mln zł na inwestycje m.in. w cyfryzację, lepsze wykorzystanie ogromu wiedzy o kliencie, jaką pozyskujemy z różnych źródeł, wdrożenie zintegrowanego systemu CRM, głęboką analizę oczekiwań i poziomu zadowolenia klientów ze wszystkich kontaktów z nami – mówi Tomasz Kulik. Zapewni to klientom PZU najlepsze doświadczenie niezależnie od tego, z jakich kanałów kontaktu, zakupu czy obsługi skorzystają i na jakim etapie.

Prymat w regionie

Grupa PZU jest obecnie największym podmiotem ubezpieczeniowo-bankowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest obecna w 5 krajach i ma aktywa sięgające 380 mld zł, tj. większe od PKB dziesięciu spośród państw Unii Europejskiej. Ma 22 mln unikalnych klientów w Polsce, gdzie jest niekwestionowanym numerem jeden rynku ubezpieczeniowego, wiceliderem na rynkach bankowym i inwestycyjnym, a także trzecim i najszybciej rozwijającym się graczem na rynku opieki zdrowotnej.

Jak informuje PZU, w krótkim czasie Grupa zdobyła też mocną pozycję w czołówce ubezpieczycieli na rynkach litewskim, łotewskim, estońskim i ukraińskim. Przyjęta Strategia zakłada, że w ciągu najbliższych lat utrzymany zostanie co najmniej 8-procentowy udział składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w całym, rosnącym przypisie Grupy PZU. -Chcemy zachować pozycję lidera ubezpieczeń majątkowych na Litwie i Łotwie i wejść do pierwszej trójki w Estonii. Naszym celem jest też pozycja na podium w ubezpieczeniach życiowych na Litwie i Ukrainie – deklaruje PZU.

-Będziemy monitorować rynki zagraniczne pod kątem potencjalnych akwizycji. Interesują nas perspektywiczne firmy z Europy Środkowo-Wschodniej, działające przynajmniej w jednym z kluczowych dla Grupy PZU segmentów i należące do jego liderów w danym kraju. Nie wykluczamy też przejęć w Polsce, w tym atrakcyjnych z naszej perspektywy podmiotów z rynku funduszy inwestycyjnych – zapowiada PZU.

– Grupa PZU to już dziś historia sukcesu. Ale dla nas to dopiero punkt wyjścia. Realizacja Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 przeniesie nas na inny, wyższy poziom – biznesowy, technologiczny, społeczny, ekologiczny. Zapewnimy istotne korzyści naszym akcjonariuszom i całemu otoczeniu

– podsumowuje dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA.

Źródło: materiały prasowe

- REKLAMA -