Runmageddon: Nowe kierunki rozwoju

Podczas zorganizowanego w czwartek 5 września webinaru Jaro Bieniecki uchylił rąbek tajemnicy dotyczącej rozwoju marki Runmageddon poza granicami Polski. Dwie nowe destynacje: Szwecję i Czechy wskazał jako najbardziej prawdopodobne miejsca, w których w przyszłym roku usłyszymy o Runmageddonie.

Dynamiczny rozwój poza granicami Polski, to jeden z głównych celów marki Runmageddon na rok 2020. W ostatnich miesiącach organizatorzy najpopularniejszego w Polsce biegu z przeszkodami intensywnie pracują nad jego realizacją. Efektem ich prac jest określenie dwóch kierunków działania na przyszły rok. Pierwszy z nich koncentruje się na organizacji eventu w Szwecji. – Po kilku miesiącach przygotowań i rozmów ze Szwedami, jesteśmy operacyjnie gotowi do otwarcia tam imprezy, w której wezmą udział zarówno Skandynawowie, jak i Polacy. Event w Szwecji, razem z trójmiejskim Runmageddonem utworzy zalążek BALTIC LEAGUE, którą w następnych latach będziemy chcieli rozbudowywać o kolejne kraje – czytać można w liście otwartym Jaro Bienieckiego na stronie:https://www.runmageddon.pl/magazyn/kierunki-ekspansji-runmageddonu. Drugi kierunek rozwoju polegać będzie na przyjaznym przejęciu firm zagranicznych, które organizują podobne eventy. – Zamierzamy zainwestować w zagraniczny podmiot OCR na zasadach przyjaznego przejęcia, połączyć z nim siły i dzięki jakości imprez na runmageddonowym poziomie zawojować wspólnie rynek lokalny – pisze Jaro Bieniecki Runmageddon S.A.

W realizacji planów niezbędne jest wsparcie Akcjonariuszy, którzy zdecydowali się wesprzeć projekt rozwoju marki. Na dzień dzisiejszy, dzięki akcji crowdfundingowej zorganizowanej na stronie: runmageddon.beesfund.com ponad 1100 osób wsparło plany Runmageddon S.A., tym samym przeznaczając łącznie ponad 1 mln złotych. Emisja akcji trwać będzie do 11 września, więc liczba osób zaangażowanych w projekt może jeszcze się zmienić.

Krótko o:
Runmageddon jest największym w Polsce i najbardziej ekstremalnym w Europie cyklicznym biegiem przez przeszkody. Zmagania odbywają się w kilkunastu lokalizacjach rocznie. W ubiegłym roku w 20 wydarzeniach wystartowało blisko 79 tysięcy osób, w tym 67 000 dorosłych i 12 000 dzieci. Od początku istnienia cyklu do mety imprez dotarło już 200 tysięcy uczestników. W 2018 roku Runmageddon rozpoczął swoje ekspansję zagraniczną, organizując pierwszy bieg z przeszkodami na Saharze oraz w górach Kaukaz. Specyfika tej formy aktywności polega przede wszystkim na dobrej zabawie, ale pozwala też sprawdzić siebie. Dzięki ogromnemu wysiłkowi fizycznemu i psychicznemu, w którym pokonuje się swoje słabości, a dopiero potem rywali, uczestnicy poznają swoje maksymalne możliwości. Mają oni do przebycia różne odcinki trasy z torami przeszkód – wspinają się, czołgają, brną w błocie, skaczą, a także mierzą z wodą oraz ogniem. Do wyboru są cztery formuły – INTRO (3 km i 15+ przeszkód), REKRUT (6 km i 30+ przeszkód), CLASSIC (12 km i 50+ przeszkód) oraz HARDCORE (21 km i 70+ przeszkód).

- REKLAMA -