Istotne trendy dla klubów fitness

Gdy po ponad roku lockdownów pandemia zeszła na nieco dalszy plan, kluby fitness i wszyscy działający w branży wyczekiwali z niecierpliwością informacji na temat zmian w nawykach klientów oraz trendów krystalizujących się na tym rynku. By znaleźć odpowiedzi na te pytania IHRSA i Global Health & Fitness Alliance (GHFA) zaangażowały firmę konsultingową McKinsey & Company.

Jej zadaniem była wnikliwa analiza i pozyskanie danych oraz statystyk, z których wyłoni się pełniejszy obraz fitnessowego krajobrazu po pandemii. Podsumowanie i wnioski z badania przeprowadzonego przez McKinseya na zlecenie IHRSA i GHFA zaprezentowano na specjalnym spotkaniu. Prezentację przygotowali Alexander Thiel, partner zarządzający, lider grupy badawczej w zakresie produktów sportowych EMEA, oraz Olga Ostromecka,
ekspert ds. fitnessu, zachowań konsumenckich i globalnych trendów fitness.

Diametralne zmiany na rynku fitness

Alexander Thiel przyznał, że pozyskane dane dobitnie pokazują, że na rynku fitness zaszły diametralne zmiany.
– Nastąpiły daleko idące przeobrażenia. Stało się jasne, że po osłabnięciu pandemii COVID nie będzie tylko przejściową fazą, ale „nową normalnością”. A owa nowa rzeczywistość jest bezpośrednim następstwem zakłóceń i traumy z ostatniego półtora roku. Poziom aktywności fizycznej zmalał drastycznie we wszystkich grupach społecznych, również wśród dzieci, które spędzały o 50 proc. mniej czasu na aktywności ruchowej. Ta tendencja utrzymuje się także wśród osób z niższymi dochodami.

A ponieważ obawy i strach przed zakażeniem nie ominęły społeczeństwa żadnego kraju, zdrowie wysunęło się bezspornie na pierwszy plan w skali globalnej. W trakcie pandemii ludność świata stała się bardziej świadoma zdrowotnie. Pandemia
skonfrontowała wiele osób z ich fizyczną kruchością oraz skończonością życia

– wyjaśnia Alexander Thiel.

Wartość i rola klubowej społeczności

Niektóre z wniosków raportu potwierdzają fakty dobrze już znane operatorom i właścicielom klubów fitness. Na przykład, według raportu wprawdzie popyt na ofertę/usługi fitness w formule hybrydowej się utrzyma, ale nie będzie wcale pierwszym wyborem ćwiczących w klubach. Bez wątpienia pouczające są wnioski dotyczące czynników demograficznych.

Według Thiela, młodsi millennialsi, ludzie poniżej 30. roku życia i oczywiście przedstawiciele pokolenia są zazwyczaj bardziej skoncentrowani na efektywności treningu, sprawności fizycznej, przynależności do społeczności oraz wyglądzie fizycznym i postrzegają je jako główne cele aktywności fizycznej. Natomiast wraz z wiekiem, zwłaszcza po przekroczeniu progu 35 lat, ludzie coraz bardziej dbają o zdrowie i koncentrują się na
długoterminowych korzyściach zdrowotnych wynikających z aktywności fizycznej.

Cały artykuł, opublikowany za zgodą IHRSA oraz Club Business International, dostępny jest w najnowszym wydaniu Magazynu Fitness Biznes online – LINK

Fot. Club Business International/ IHRSA

Przeczytaj też Pora na receptę na aktywność fizyczną

- REKLAMA -