Aktywność Polaków pod lupą Ministerstwa Sportu

Od 2014 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi powtarzalne badanie poziomu aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa. Badania przeprowadzane są w w oparciu o standardowy kwestionariusz International Physical Activity Questionnaire. W celu zminimalizowania wpływu czynników zewnętrznych (np. pory roku) na wyniki badania jest ono realizowane dwa razy w roku – wiosną i jesienią. W 2018 roku badanie zostało zrealizowane przez Kantar Public w ramach sondażu Omnibus (ok. 1000 wywiadów CAPI na ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 15-69 lat).

 

Celem badania było sprawdzenie, jaka część polskiego społeczeństwa spełnia rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące zalecanej dawki podejmowanej aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia osoby zdrowe, dorosłe (od 18 do 64 roku życia) powinny podejmować wysiłki:

  • umiarkowane, (≥150 min./tydz.) lub
  • intensywne, (≥75 min./tydz.) lub
  • ekwiwalent kombinacji wysiłków umiarkowanych i intensywnych.

Niezbędna dawka aktywności fizycznej może być kumulowana w przynajmniej 10-minutowych seriach oraz może składać się z kombinacji wysiłków umiarkowanych i intensywnych.

Aktywność fizyczna
Mniej więcej jedna piąta Polaków w wieku 15-69 lat – 21,8%
– spełnia normy dotyczące poziomu aktywności fizycznej w czasie wolnym rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Nieco więcej – 30,6% – jeśli uwzględnimy regularną* aktywność związaną z jazdą na rowerze. Mężczyźni częściej niż kobiety spełniają normy WHO w odniesieniu do aktywności w czasie wolnym (24,0% w stosunku do 19,7%), oraz aktywności uwzględniającej jazdę na rowerze (kolejno 34,5% w stosunku do 26,7%).

Aktywność transportowa i chodzenie rekreacyjne
Odsetek Polaków w wieku 15+, którzy regularnie* podejmują transportową aktywność fizyczną to 60,4% – 14,8% jeździ rowerem, a 66,2% przemieszcza się pieszo – jednorazowo co najmniej przez 10 minut. 43,3% Polaków w wieku 15+ spaceruje także regularnie w czasie wolnym jednak nie wszyscy
Polacy podejmują jakąkolwiek aktywność fizyczna związaną z chodzeniem. Takiej aktywności w ogóle nie podejmuje 24,8% badanych, natomiast 33,9% nie spaceruje w czasie wolnym.

Spełnianie norm WHO z uwzględnieniem wszystkich rodzajów aktywności
Inaczej kształtuje się poziom aktywności fizycznej wśród Polaków, jeśli weźmiemy pod uwagę spełnianie kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia z uwzględnieniem dwóch rodzajów aktywności fizycznej – tej w czasie wolnym oraz aktywności związanej z przemieszczaniem się (pieszym i rowerowym). Okazuje się wtedy, że wśród osób w wieku 15-69 lat 83,8% spełnia kryteria WHO.

Regularność podejmowania wysiłku fizycznego wśród osób spełniających kryteria WHO
Regularność podejmowania wysiłku fizycznego wśród osób spełniających kryteria WHO
Odsetek Polaków w wieku 15-69 lat spełniających kryteria WHO związane z regularną aktywnością* jest nieco niższy niż ogólnie w przypadku dowolnej aktywności. Największą różnicę widać w aktywnościach nie związanych z chodzeniem. Jeśli chodzi o piesze przemieszczanie się i spacery w wolnym czasie, Polacy wykazują się większą regularnością niż w przypadku innych aktywności. Natomiast w przypadku aktywności fizycznej w czasie wolnym odnotowano mniejszą regularność niż w przypadku wysiłku związanego z przemieszczaniem się.

*Aktywność regularna oznacza aktywność podejmowaną co najmniej 5 dni w tygodniu w przypadku aktywności umiarkowanej, 3-4 dni w tygodniu w przypadku aktywności intensywnej i co najmniej 3 dni w tygodniu w przypadku kombinacji tych dwóch rodzajów aktywności. Aktywność umiarkowana powinna jednorazowo trwać co najmniej 30 minut, a intensywna 20 minut.

Dla porównania wyniki z lat ubiegłych (procent Polaków spełniających normy dotyczące poziomu aktywności fizycznej w czasie wolnym rekomendowanych przez WHO):
2014 – 18.5 %
2015 – 15.5 %
2016 – 17.5 %
2017 – 16.1 %

Źródło: materiały MSiT

- REKLAMA -