Aktywne Szkoły MultiSport

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dzieci powinny być aktywne przynajmniej przez 60 minut każdego dnia, ponieważ ruch wpływa pozytywnie na ich kondycję fizyczną, ogólną odporność organizmu oraz prawidłowy rozwój. I chociaż w Polsce wzrasta świadomość w zakresie aktywności i zdrowego trybu życia, bezruch wśród dzieci stanowi prawdziwy problem, dlatego Benefit Systems uruchomił program Aktywne Szkoły MultiSport, by zwiększać wiedzę rodziców i nauczycieli, a przede wszystkim motywować dzieci do aktywności.

W Europie problem otyłości dotyczy średnio jednego na trzech chłopców oraz jednej na pięć dziewczynek w wieku od sześciu do dziewięciu lat (WHO). Dodatkowo od kilkunastu lat odnotowuje się w Polsce oraz kilku innych krajach europejskich stały wzrost odsetka otyłych nastolatków. W zajęciach wychowania fizycznego nie uczestniczy ok. 15 proc. dzieci w szkołach podstawowych, blisko 23 proc. w gimnazjach oraz 30 proc. w szkołach średnich (NIK). Na poziom aktywności fizycznej wpływ ma również rozwój technologiczny, który gry i zabawy na podwórkach przeniósł przed komputery i telefony komórkowe. By zachęcić dzieci do aktywności fizycznej, a rodzicom i nauczycielom pomóc w realizacji inicjatyw wspierających ruch wśród najmłodszych uruchomiony został na Dolnym Śląsku program Aktywne Szkoły MultiSport. Fundatorem Programu jest Benefit Systems, twórca karty MultiSport, natomiast za jego realizację odpowiada fundacja V4Sport.

– Misją naszej firmy jest promocja aktywności fizycznej, ponieważ wierzymy, że ruch to lepsza jakość życia na każdym jego etapie, a wśród dzieci dodatkowo niezbędny element ich rozwoju, kształtujący chociażby postawy społeczne. Dlatego uruchomiliśmy program, który z jednej strony zachęca dzieci do aktywności fizycznej, a z drugiej wspiera rodziców i szkoły w jej promowaniu. Dodatkowo edukuje w zakresie zdrowego odżywiania. Aktywne Szkoły MultiSport to jedna z najważniejszych naszych inicjatyw społecznych promujących aktywność fizyczną – mówi Robert Moreń, dyrektor komunikacji w Benefit Systems.
W pierwszej edycji Aktywnych Szkół MultiSport udział weźmie 30 szkół z województwa dolnośląskiego. Oznacza to, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy blisko 10 tysięcy dzieci uczestniczyć będzie w specjalnym multimedialnym teście sprawności fizycznej EuroFit+. Ważnym elementem Programu są również Plany Treningowe, czyli inicjatywy promujące ruch, wypracowane przez rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli samorządów lokalnych.

– Aktywne Szkoły MultiSport realizujemy w szkołach, ponieważ są to miejsca w których dzieci spędzają najwięcej czasu, uczą się, bawią, ale co najważniejsze – kształtują swoje nawyki i postawy, dlatego tak ważne jest, by było to miejsce sprzyjające codziennej aktywności. Ponadto, szkoły to instytucje cieszące się zaufaniem rodziców, lokalnych władz i przedsiębiorców, którzy mogą wspierać zmiany w ich najbliższym otoczeniu, które wspierają aktywność, np. ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia dla pieszych – wyjaśnia Jakub Kalinowski, prezes fundacji V4Sport.

Akcja ma na celu aktywizację ruchową dzieci, która pozytywnie wpływa na ich rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny. U dzieci aktywnych fizycznie obserwuje się większą aktywność jądra podstawnego mózgu, obszaru odpowiedzialnego za myślenie i działanie. Dodatkowo podczas zajęć fizycznych dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, tworzą i opisują swój świat oraz zasady, według których funkcjonują.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.aktywneszkoly.pl.


Europejski Test Sprawności Fizycznej EuroFit to narzędzie stworzone do pomiaru poziomu sprawności fizycznej Europejczyków. Ideą powstania testu było zaprojektowanie metody badania, która bez względu na miejsce i okoliczności, da miarodajny, wystandaryzowany wynik, który łatwo jest interpretować i porównywać. EuroFit+, wykorzystywany w Programie Aktywne Szkoły MultiSport, został wzbogacony o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wykonując ćwiczenia sprawnościowe uczestnicy przechodzą poszczególne misje, zdobywają punkty i kolejne poziomy w grze.

Źródło: materiały prasowe Benefit Systems

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ