Zamknięte siłownie – interwencja Rzecznika MŚP

Rzecznik MŚP wstąpił, na wniosek dwóch przedsiębiorców prowadzących siłownie, do postępowań odwoławczych od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie nakazujących zaprzestanie działalności. Zamknięcie obiektów przez Sanepid było skutkiem doraźnych kontroli sanitarnych realizowanych w związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi.

Zamknięte siłownie – interwencja

21 maja 2021 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o wstrzymanie natychmiastowego wykonania przedmiotowych decyzji do czasu ukończenia postępowań odwoławczych. Poparł także wnioski przedsiębiorców o uchylenie decyzji w całości i umorzenie w tym zakresie postępowań przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 25 maja 2021 r. poinformował Rzecznika MŚP o uchyleniu zaskarżonych decyzji i przekazaniu ich do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Organ I instancji nie uzasadnił bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia w związku z naruszeniami sanitarno – higienicznymi w kontrolowanych siłowniach. Dodatkowo nie zweryfikował osób przebywających w obiekcie czy są reprezentantami Polski w sportach olimpijskich ani nie odniósł się do zarzutów do protokołu kontroli. Z całą pewnością miało, to wpływ na rozstrzygnięcie sprawy – komentuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Organy I instancji uzasadniają decyzję powtarzaną formułką dotyczącą „niweczenia wysiłków całego społeczeństwa poprzez świadome lekceważenie ograniczeń, których nieprzestrzeganie prowadzi do narażenia na rozprzestrzenianie się wirusa”.

Przedsiębiorców, nie trzeba w tym duchu pouczać, skutki pandemii odczuwają niezwykle boleśnie na własnej skórze. Takie moralizatorstwo nie ma także nic wspólnego z obowiązującymi przepisami prawa, doktryną i orzecznictwem. Tym bardziej nie może być uzasadnieniem decyzji o natychmiastowym zaprzestaniu działalności gospodarczej – dodaje dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Źródło: materiały prasowe

Czytaj też Numer PKD nie może odcinać od pomocy

- REKLAMA -