Ministerstwo Sportu odpowiada

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wytycznych oraz informacji, jak należy rozumieć zapowiedź wdrożenia III etapu nowej sportowej rzeczywistości, Ministerstwo Sportu opublikowało zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.Wybraliśmy te, które mogą być interesujące dla naszej branży.

UWAGA!

PODSTAWĄ PRAWNĄ NA TYM ETAPIE BĘDZIE ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII. AKT PRAWNY JEST OBECNIE PROCEDOWANY.

Kiedy możliwa będzie działalność polegająca na prowadzeniu basenów, siłowni i klubów fitness?

Jest to planowane w IV etapie „odmrażania” sportu. Ze względu na panującą sytuację związaną z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest na bieżąco monitorowana oraz analizowana, na chwilę obecną nie można stwierdzić kiedy nastąpią zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w tym zakresie. Związane jest to z szeregiem czynników wpływających na podejmowane decyzje, które dynamicznie zmieniają się każdego dnia.

Czy można prowadzić bezpłatne zajęcia fitness na sali/hali sportowej z zachowaniem limitu osób ćwiczących?

Tak , możliwe jest prowadzenie zajęć fitness na sali/hali sportowej z zachowaniem limitu osób ćwiczących. Nie dotyczy to prowadzenia działalności w formie siłowni, centrów i klubów fitness!!!!

Czy można prowadzić zajęcia sportowe na ściance wspinaczkowej?

Tak, jeśli znajduje się ona na terenie obiektu wymienionego w rozporządzeniu np. stadionu czy hali sportowej, pod warunkiem spełnienia obowiązujących wytycznych dotyczących limitów osób czy zasad sanitarnych. Nie dotyczy to takich obiektów takich jak parki linowe.

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć sportowych dla klubu sportowego, będącego sportową spółka akcyjną? Czy wtedy obowiązują te same limity ćwiczących na sali/hali sportowej?

Rozporządzenie nie wprowadza ograniczeń na podstawie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy można prowadzić zajęcia sportowe na obiekcie, który w myśl prawa budowlanego jest obiektem użytkowym a został przystosowany do odbywania zajęć sportowych?

Tak, jednak miejsce to musi spełniać podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych (art. 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane).

Czy na sali sportowej można prowadzić zajęcia odpłatne dla uczestników tzw. zajęcia indywidualne?

Tak można. Rozporządzenie nie określa ograniczeń w tym zakresie.

Ile grup dziennie może ćwiczyć na sali/hali sportowej?

Rozporządzenie nie określa ograniczeń w tym zakresie. Ważne aby nie przekraczać jednorazowo limitu osób korzystających z sali/hali.

Czy można korzystać z szatni na sali/hali sportowej dla uczestników zajęć?

Nie, nie jest możliwe korzystanie z szatni.

Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany na salach/halach sportowych po zajęciach?

Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Czy ćwiczący na sali/hali sportowej muszą mieć założone maseczki?

Nie, podczas zajęć na sali/hali sportowej, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na otwartym, nieogrodzonym boisku do koszykówki? Jakie obowiązują wtedy zasady?

Tak, jest możliwe, o ile podmiot zarządzający obiektem zapewni realizację obowiązków sanitarnych określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (nadzór i zasady sanitarne).

Jestem trenerem prowadzącym działalność gospodarczą. Czy mogę prowadzić zajęcia płatne typu crossfit na sali/hali sportowej?

Tak, nie ma ograniczeń co do formy aktywności.

Czy po godzinach zajęć klubowych możliwe jest udostępnienie boisk w hali sportowej na potrzeby komercyjnego wynajmu dla graczy?

Tak, jest to możliwe przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad.

Czy możliwe jest otwarcie hali widowiskowo–sportowej na inny cel niż zajęcia sportowe? Mogą to być zajęcia inne niż organizowane przez klub sportowy? Czy mogą to być zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych?

Udostępnienie sali/hali sportowej jest możliwe jedynie pod warunkiem, iż będzie na niej realizowane sportowe szkolenie klubowe lub zajęcia sportowe. Rozporządzenie nie określa ograniczeń w zakresie rodzaju podmiotów realizujących te działania. Zajęcia mogą być otwarte dla wszystkich przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad.

Czy można prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe nordic walking dla seniorów?

Tak, pod warunkiem, iż odbywają się one na obiektach wymienionych w rozporządzeniu.

Czy można zmniejszyć limit ćwiczących na hali sportowej np. z 24 os na 22 i dzięki temu umożliwić udział 4 trenerów w zajęciach?

Jest to dopuszczalne. Co do zasady istotą przepisu jest nieprzekroczenie maksymalnego limitu osób przebywających jednocześnie na obiekcie.

Czy można prowadzić zajęcia sportowe na obiekcie, który posiada halę sportową oraz salę do fitness oraz basen?

Możliwość skorzystania z enumeratywnie wskazanych w rozporządzeniu obiektów sportowych (boisk, hal, sal) nie dotyczy elementów składających się na wykonywanie działalności w formie siłowni, centrów i klubów fitness, które w tym momencie nie mogą być uruchomione ze względu na zagrożenie epidemiczne.

Jak powinny wyglądać zajęcia sportowe na sali/hali sportowej w sportach walki?

Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych na sali/hali sportowej uzależniona jest od powierzchni obiektu: do 300 m2- 12 osób + 1 trener, od 301 m2 do 800 m2- 16 osób + 2 trenerów, 0d 801 m2 do 1000 m2- 24 osoby + 2 trenerów, powyżej 1000 m2- 32 osoby + 3 trenerów.

W czasie treningu należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy ćwiczącymi, nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), uczestnicy zajęć powinni korzystać z osobistego sprzętu treningowego oraz obowiązkowo dezynfekować ręce przy wejściu i wyjściu z obiektu.

Jak wygląda sytuacja ze street workoutem? Czy można korzystać z siłowni plenerowych i drążków?

Siłownie plenerowe w dalszym ciągu pozostają zamknięte.

Co z zajęciami grupowymi na otwartej przestrzeni np. w parku? Czy mogę zorganizować trening dla chętnych na terenach poza obiektem sportowym? Jaki jest wówczas limit osób? Czy dozwolone będą amatorskie treningi biegowe/kolarskie do 14 osób w terenie?

Zorganizowanie grupowych treningów na otwartej przestrzeni, poza obiektami wymienionymi w rozporządzeniu, nie jest możliwe.

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć z gimnastyki i akrobatyki sportowej na obiektach typu „park trampolin”?

Tak, o ile odbywa się to na obiektach wskazanych w rozporządzeniu np. boisko, sala, hala i inne.

Źródło: gov.pl
Fot. Filip Mroz/Unsplash

Czytaj też LINK

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ