Benefit w rozkwicie

Zarząd Star Fitness S.A. informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2017 roku wpłynął podpisany list intencyjny z nowym zagranicznym partnerem.

Minimalna wartość kontraktu opiewa na kwotę 10 mln zł w zakresie, którego obie spółki rozpoczną długoletnią współpracę w ramach wykorzystania marek własnych sprzętu fitness, dokumentacji technicznej oraz know-how technologicznego do produkcji i sprzedaży w całej Europie z wyłączeniem rynku Polskiego. Nowy partner jest zainteresowany prawami nie wyłącznymi, dokumentacją technologiczną, wzorami przemysłowymi do marek własnych, które spółka budowała od 2014 roku w raz rozpoczęciem projektu produkcyjnego w ramach długoterminowej umowy. Rozpoczęcie współpracy planowane jest w IV kwartale 2017 r. Umowa ma obowiązywać 10 lat i posiadać opcje jej przedłużenia. Minimalna cena roczna za udzielenie licencji ma wynieść 1 mln zł rozliczanych kwartalnie. Dodatkowo partner zobowiązany będzie do ustanowienia półrocznej kaucji w wysokości 500 tys. zł. Opisywane działania mają na celu zwiększenie skali działalności spółki, kontynuacji zwiększania przychodów oraz poprawy planowanych wyników i istotnie zwiększą marżowość dotychczasowej działalności.

- REKLAMA -