Ruszyły kluby fitness w części Niemiec

W Niemczech ponownie otwarto kluby fitness. Datę uruchomienia obiektów nasi sąsiedzi uzależnili od rządów poszczególnych krajów związkowych. Zależy także od sytuacji związanej z pandemią w danym regionie. Jako pierwsza ruszyła z klubami fitness Nordhein-Westfalen, gdzie w klubach ćwiczy ponad 2.5 miliona osób. Oto warunki, w jakich można było 11 maja uruchomić kluby fitness w Nordhein-Westfalen.

1. Kluby fitness – dostęp:

należy pilnować, aby do klubu nie wchodziła większa liczba klientów niż liczba miejsc w salach zajęć grupowych i na urządzeniach, z których można korzystać zgodnie z poniższymi zasadami. Oznacza to maksymalnie 1 klient na 7 mkw. powierzchni.

2. Klientom i pracownikom

z objawami infekcji dróg oddechowych nie wolno wchodzić do klubu; wyjątkiem są pracownicy z udokumentowanym brakiem COVID-19.

3. Klienci muszą umyć lub zdezynfekować ręce po wejściu

do klubu (dostępny musi być środek odkażający przynajmniej “o ograniczonym działaniu wirusobójczym”). Należy unikać kontaktowych rytuałów powitalnych (uścisk dłoni itp.).

4. Dane kontaktowe klienta,

jak również czas wejścia i wyjścia z siłowni oraz uczestnictwo w niektórych zajęciach muszą być udokumentowane po uzyskaniu zgody przetwarzanie danych klienta. Gościom, którzy nie są przygotowani do przestrzegania poniższych zasad, odmawia się wstępu (zgodne z regulaminem).

5. Szatnie mają być otwierane wyłącznie w celu przechowywania

prywatnych rzeczy klientów w szafkach.

6. Korzystanie z pryszniców, basenów, saun, solariów itp. jest zabronione do odwołania.

Masaże są dozwolone zgodnie z odrębnymi przepisami tego obiektu.

7. Oferta gastronomiczna:

można uruchomić wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów niniejszego obiektu. Automaty samoobsługowe do napojów pozostają nieczynne do odwołania.

8. Dopuszczone są usługi takie jak planowanie diety, planowanie treningów itd.

9. Nie jest dozwolone uprawianie sportów z nieuniknionym kontaktem fizycznym.

Ze względu na narażenie na działanie aerozoli, nie jest również dozwolony żaden intensywny trening wytrzymałościowy (kolarstwo w pomieszczeniach zamkniętych, HIIT i trening beztlenowy).

10. Podczas zajęć grupowych

dostęp do sali musi być regulowany w taki sposób, aby we wszystkich kierunkach dla każdego klienta istniała odległość minimum 2 m od kolejnego uczestnika zajęć.

11. Sprzęt fitness

należy rozmieścić w taki sposób, aby odległość pomiędzy dwoma urządzeniami sportowymi zajmowanymi przez klientów w tym samym czasie wynosiła co najmniej 3,0 m (gwarantowana minimalna odległość 1,5 m plus sala do ćwiczeń i sprzęt treningowy): w idealnym przypadku należy używać tylko co drugiego urządzenia.

12. Należy sporządzić

plan rozmieszczenia sprzętu i stref treningowych

, pokazujący odległości między nimi i użytkownikami. Ten szkic musi być dostępny na miejscu.

13. Pracownicy muszą nosić maski we wszystkich pomieszczeniach

– chyba że istnieją medyczne powody, aby tego nie robić. Instruktorzy i instruktorzy kursów mogą – jeżeli jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków – zrezygnować z osłony z ust i nosa, pod warunkiem przestrzegania zasad dotyczących odległości.

14. Obowiązkowe jest używanie dużych ręczników

, które uczestnicy przynoszą ze sobą.

15. Powierzchnie styku wszelkiego sprzętu sportowego

oraz inne powierzchnie styku (np. szafki, półki itp.) należy czyścić po każdym użyciu środkiem czyszczącym rozpuszczającym tłuszcze lub dezynfekować odpowiednim (przynajmniej “o ograniczonym działaniu wirusobójczym”) środkiem dezynfekującym. W tym celu muszą być ustawione dodatkowe dozowniki/butelki dezynfekujące.

16. Sprzęt sportowy, taki jak taśmy,gumy, maty itp

., których powierzchnie kontaktowe są trudne do zdezynfekowania, nie mogą być udostępniane klientom.

17. W pomieszczeniach sanitarnych

muszą być dostępne środki do dezynfekcji rąk, mydło w płynie oraz jednorazowe ręczniki. Pomieszczenia sanitarne muszą być sprzątane i dezynfekowane w krótkich odstępach czasu (co najmniej dwa razy dziennie).

18. Odpady muszą być bezpiecznie usuwane

w krótkich odstępach czasu (co najmniej dwa razy dziennie).

19. Pracownicy zostali przeszkoleni

w zakresie wyżej wymienionych środków ochronnych i zasad postępowania (w tym ogólnych zasad ochrony przed zakażeniami). Klienci są informowani o zasadach, których należy przestrzegać za pomocą znaków, ogłoszeń, itp.

Źródło: Opracowano na podstawie zasad opublikowanych przez rząd Nordhein-Wesfalen i informacji DSSV
Fot. Danielle Cerullo/Unsplash

Zobacz, jak wyglądało uruchomienie klubu McFIT w KoloniiMcFIT reopening

Czytaj też LINK

- REKLAMA -