Siłownia mogła działać

Siłownia mogła działać podczas lockdownu. WSA w Poznaniu uchylił decyzję Sanepidu: nie mogą być nakładane kary pieniężne na podstawie legislacji, która nie spełnia standardów konstytucyjnych.

W dniu 14 stycznia 2022 r. r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił w całości decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Umorzył tym samym postępowanie przeprowadzone w I i II instancji przez Inspekcję Sanitarną w Poznaniu.

O sprawie

Organy Inspekcji Sanitarnej nałożyły na przedsiębiorcę prowadzącego siłownię w kwietniu 2021 r. administracyjną karę pieniężną w wysokości 10000 zł. Stało się tak, mimo stwierdzenia podczas kontroli z udziałem Policji jedynie kilku osób ćwiczących należących do Polskiego Związku Przeciągania Liny na powierzchni 600 m2 siłowni. Następnie organy wyegzekwowały tę kwotę odmawiając wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności. Obecnie można spodziewać się zwrotu ukaranemu przedsiębiorcy 10000 zł z odsetkami.

Po wydaniu wyroku, w ustnym uzasadnieniu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził w kontekście Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 512 ze zm.), że na przedsiębiorców prowadzących siłownię przede wszystkim nie można nakładać administracyjnych kar pieniężnych na podstawie legislacji, która nie spełnia standardów konstytucyjnych.

Zdaniem Sądu w obliczu braku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej nie jest możliwe zwłaszcza zakazywanie obywatelom korzystania z wolności działalności gospodarczej.

Rzecznik MŚP w imieniu branży fitness

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz przyczynia się do kształtowania korzystnej linii orzeczniczej dla przedsiębiorców prowadzących m.in. siłownie. Niejednokrotnie inspekcja sanitarna już na etapie postępowania administracyjnego umarzała postępowania w sprawie administracyjnych kar pieniężnych, bez konieczności angażowania sądów administracyjnych.

– Należy także przypomnieć, że już w opinii z 18 kwietnia 2020 r., do rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rzecznik MŚP wskazywał również, że jako punkt odniesienia do cofnięcia nałożonych ograniczeń dla sektorów z branży fitness, prowadzących baseny, siłownie, łaźnie, sauny itp., są zasady prawidłowego żywienia związane z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, opracowane w Instytucie Żywności i Żywienia, gdzie wskazano, że Aktywność fizyczna jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia

– zauważa dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny Biura Rzecznika MŚP.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Danielle Cerullo/ Unsplash

 

- REKLAMA -