Czy rozporządzenie zawiesza działalność klubów?

W związku z nowym, opublikowanym 6 listopada, Rozporządzeniem Rady Ministrów wznowioną kilka dni temu działalność kluby ponownie zawiesiły działalność. W tym także sieci takie, jak Zdrofit, Fabryka Formy, Fit Fabric, Fitness Academy, Platinium Fitness.

Zgodnie z rozporządzeniem, do dnia 29 listopada br. zakazana została działalność usługowa w obiektach usługowych lub handlowych powyżej 2000 mkw. powierzchni. W przypadku klubów mieszczących się w galeriach lub mających taką powierzchnię, działalność nie jest więc możliwa.

Czy rozporządzenie z dnia 6 listopada rozwiewa też wątpliwości przedsiębiorców, które budziły dotychczasowe regulacje dotyczące działalności klubów?

Ministerstwo Sportu tłumaczy

Nowe regulacje wprowadzają zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu lub jeździe na rowerze, z wyjątkiem tych organizowanych przez polski związek sportowy lub pozostających w bezpośrednim związku z prawami wyłącznymi polskiego związku sportowego.
Wprowadzone zmiany nie odnoszą się do indywidualnych aktywności polegających na bieganiu lub jeździe na rowerze (jednakże osoby uprawiające te aktywności zobowiązane są do zakrywania ust i nosa).

Zakaz nie dotyczy również zorganizowanych zajęć sportowych przeprowadzanych w ramach usługi przez podmiot, który w zakresie swojej działalności ma możliwość wykonywania takiej usługi. Zakaz nie obejmuje także sportów, których jednym z elementów jest bieganie (np. piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka itp.).

Siłownie, kluby i centra fitness, baseny, aquaparki

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności z wyłączeniem podmiotów, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej obejmującej działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp.

Sportowe kluby taneczne

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.

Źródło: gov.pl, informacje zamieszczone przez kluby/sieci w mediach społecznościowych
Fot. Risen Wang/ Unsplash

- REKLAMA -