Promocja aktywności fizycznej kluczowa we wspieraniu zdrowia pracowników

Już 41% decydentów w firmach w Polsce uważa, że w przyszłości promocja aktywności fizycznej będzie kluczowym działaniem wspierającym zdrowie pracowników. Największą korzyścią z oferowania prozdrowotnych benefitów jest według zarządzających wzrost satysfakcji pracowników (56%). Zauważalny staje się również pozytywny wpływ tego typu świadczeń na efektywność organizacji (40%).

Świadczenia wspierające aktywność fizyczną pracowników kluczowe w przyszłości

Z powodu pandemii ostatni rok dla wielu firm był wyjątkowo trudnym sprawdzianem z dbałości o dobrostan pracowników. W tym z wzięcia odpowiedzialności za ich zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną oraz z zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Jak wynika z najnowszego raportu w ramach projektu „Kapitał Zdrowia”, już co czwarty pracownik w kraju uważa, że świadczenia wspierające aktywność fizyczną pracowników będą dla niego kluczowe w przyszłości.

Benefity profilaktyczne

Na pierwszy plan wysuwa się profilaktyka. Najwięcej, bo aż 44% pracowników deklaruje, że świadczenia pozapłacowe wspierające profilaktykę zdrowotną, do której zalicza się również regularnie uprawiana aktywność fizyczna, będą miały dla nich największe znaczenie w najbliższym czasie. Na drugim miejscu (43%) znalazły się benefity wspierające psychikę pracowników. Potrzeby mieszkańców Polski związane z kondycją psychiczną potwierdzają również najnowsze dane ZUS. W 2020 roku lekarze wystawili rekordowe ponad pół miliona zwolnień lekarskich z powodu ciężkiej reakcji na stres i zaburzeń adaptacyjnych. Epizody depresyjne były przyczyną ponad 5 mln dni absencji chorobowej wśród Polaków.

Co więcej, ponad 7 mln osób w Polsce przyznało niedawno, że obecne warunki pracy negatywnie wpływają na ich dobrostan psychiczny. Co czwarta osoba wskazała na zbyt dużą presję czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy. Kolejne ponad 10 mln pracowników zwraca uwagę na ergonomię samego miejsca pracy. Wskazuje, że niewłaściwa pozycja ciała niekorzystnie wpływa na ich zdrowie fizyczne.

Rola aktywności fizycznej

Aktywność fizyczna wspiera zdrowie psychofizyczne oraz niweluje skutki home office
Z najnowszego badania MultiSport Index 2020 wynika, że regularnie podejmowany ruch zmniejsza negatywne skutki pracy zdalnej. Wśród ćwiczących pracowników aż 42 proc. wskazuje, że nie odczuwa żadnych negatywnych konsekwencji home office. W przypadku osób nieaktywnych fizycznie, taką deklarację składa jedynie 29 proc. (-13 p.p.).

– Systematycznie i świadomie podejmowana aktywność fizyczna poprawia nie tylko kondycję i wytrzymałość organizmu, ale wzmacnia również odporność fizyczną i psychiczną. Regularne treningi mają także realny wpływ na jakość wykonywanych obowiązków służbowych.

– 79 proc. ćwiczących Polaków wskazuje, że sport poprawia ich samopoczucie i efektywność w pracy . Wsparcie zdrowia pracowników oraz zwrot z tej inwestycji okazują się być łatwo mierzalne w przedsiębiorstwach. Z tego powodu w czasie pandemii coraz więcej przedstawicieli kadry zarządzającej zdecydowało się zwiększyć się firmowe wydatki na inwestycje w zdrowie pracowników. Taką praktykę zadeklarowało w badaniu „Kapitał Zdrowie” już 82% z nich

– mówi dr Adam Waszkowski, Dyrektor ds. Analiz w Benefit Systems, ekspert Projektu Kapitał Zdrowia.

Potencjał widziany w promowaniu aktywności fizycznej

Już 41% decydentów w polskich firmach uważa, że w przyszłości promocja aktywności fizycznej będzie kluczowym działaniem wspierającym zdrowie pracowników. Podobnie jest z opinią na temat budowania ich odporności fizycznej (39%) oraz psychicznej (42%). Według osób zarządzających przedsiębiorstwami, to właśnie wzrost satysfakcji pracowników (56%) stanowi obecnie największą korzyść wynikającą z oferowania benefitów w ich przedsiębiorstwach. Kolejne miejsca zajmują korzyści wizerunkowe (44%), wzrost efektywności całej organizacji (40%) oraz poszczególnych zespołów (36%). Co dziesiąty decydent zapewniający benefity prozdrowotne, w tym wspierające aktywność fizyczną, np. karty sportowe, zauważa długofalową poprawę zdrowia pracowników (9%).

O projekcie

Kapitał Zdrowia – Projekt badawczy realizowany na przestrzeni 2020 – 2021 roku. Jest wspólną inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia HR, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ekspertów Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH oraz licznych Partnerów. Celem Projektu jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie potrzeby długofalowego wsparcia zdrowia pracowników i ich najbliższego otoczenia. Aby to osiągnąć, eksperci Projektu podjęli liczne działania w celu zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców najlepszych rozwiązań dotyczących kapitału zdrowia jako najpoważniejszego elementu kapitału ludzkiego w firmach i instytucjach.

W tym celu w 2020 roku zrealizowane zostały badania jakościowe i ilościowe na pracownikach, kadrze zarządzającej oraz decydentach piastujących wysokie stanowiska w działach personalnych. W ramach Projektu organizowane są także cykliczne webinaria omawiające zarówno wyzwania na temat kapitału zdrowia, jak i najlepsze rynko¬we praktyki. Partnerem Strategicznym Projektu został Benefit Systems. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Metodologia badań:

Badanie na pracownikach zostało zrealizowane w dniach 26.08-11.09.2020 przez agencję SW RESEARCH. Próba badawcza składała się z próby reprezentatywnej pracowników N=1013 pod względem płci, wielkości miejscowości, przedziałów wiekowych dla osób pracujących.

Badanie na pracownikach działów HR zostało zrealizowane w dniach 25.09-08.10.2020 przez agencję SW RESEARCH metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na panelu internetowym SW Panel. Próba badawcza była próba celową składającą się z osób obejmujące kierowniczo/dyrektorskie stanowiska w branży HR N=200.

Badanie na decydentach zostało zrealizowane w dniach 25.09-08.10.2020 przez agencję SW RESEARCH metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na panelu internetowym SW Panel. Próba badawcza była próba celową składającą się z osób podejmujących strategiczne decyzje w firmie N=200.

Źródło: materiały prasowe
Fot. yns plt/Unsplash

Przeczytaj też Benefity pracownicze – zmiany priorytetów?

 

 

- REKLAMA -