Polskie organizacje branżowe razem w EuropeActive

Polska Federacja Fitness (PFF), Federacja Pracodawców Fitness (FPF) i Polski Związek Trenerów Personalnych (PZTP) połączyły siły i zostały partnerami EuropeActive.

Wszystkie zrzeszone w EuropeActive organizacje działające w poszczególnych krajach europejskich mogą liczyć na znaczące wsparcie branżowe ze strony wszystkich zainteresowanych stron, w tym pracodawców, organizatorów szkoleń, innych partnerów społecznych i dostawców. PPF, FPF i PZTP w pełni spełniają ten wymóg, a tym samym będą miały idealną pozycję, aby stymulować ciągły rozwój i profesjonalizację polskiego sektora fitness – czytamy w komunikacie prasowym.

Jak informuje EuropeActive, współpraca ta będzie miała również kluczowe znaczenie dla bieżącego rozwoju Polskiego Rejestru Profesjonalistów Sportowych (REPS-POL). PZTP ściśle współpracuje z EuropeActive i EREPS w ramach wspomnianej inicjatywy, która zapewni polskim profesjonalistom z branży fitness możliwość stania się częścią Krajowego Rejestru. -Dzięki współpracy z EREPS trenerzy i instruktorzy zyskają wiarygodność niezbędną do poszukiwania możliwości zatrudnienia w całej Europie i poza nią. Polska jest wiodącym krajem w rozwoju kwalifikacji trenerów personalnych w oparciu o standardy EuropeActive, które obecnie znajdują się w polskich Krajowych Ramach Kwalifikacji – czytamy w komunikacie.

-Porozumienie to stanowi znaczący kamień milowy w ciągłym rozwoju polskiego sektora fitness. Zbliżając się do siebie w duchu współpracy, organizacja ta zapewni impuls niezbędny do zbudowania branży, która będzie współdziałać na rzecz wzrostu, dobrobytu, a co najważniejsze, zwiększenia aktywności fizycznej obywateli Polski. EuropeActive cieszy się na długą i satysfakcjonującą współpracę zarówno ze zjednoczonymi we wspólnej idei PPF, FPF i PZTP, jak i REPS-POL – powiedział Dyrektor Wykonawczy EuropeActive, Andreas Paulsen.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Scott Graham/Unsplash

 

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ