Normy dla klubów fitness

Pod auspicjami Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) grupa robocza ekspertów opracowuje normy dotyczące funkcjonowania klubów fitness i zarządzania nimi podczas epidemii, np. takiej jak ta, której doświadczamy obecnie.

Najlepsze praktyki i badania

Tworzona specyfikacja połączy najlepsze praktyki, wytyczne i dostępne badania, które oferują rządy państw europejskich, urzędnicy służby zdrowia i eksperci z sektora fitness i sportu. Na podstawie doświadczeń wielu państw możliwe jest określenie europejskich wytycznych i zaleceń, które pomogą wdrożyć możliwie najbezpieczniejsze procedury w klubach fitness. Standardy te pozwolą na zminimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa, utrzymanie w zdrowiu zarówno personelu obiektów, jak klientów.

Normy dla klubów fitness w ramach specyfikacji technicznej

Grupa robocza opracuje wytyczne w ramach specyfikacji technicznej. Wytyczne dla branży umożliwią pozostawienie otwartych obiektów także w czasach epidemii. Pomoże to utrzymać poziom aktywności fizycznej sprzyjającej zdrowiu, a także złagodzi długoterminowe koszty opieki zdrowotnej oraz skutki izolacji społecznej. Tym sam zwiększy bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw z branży fitness, pozwalając im na utrzymanie zatrudnienia pracowników i kontynuowanie działalności.

Aktywność fizyczna ma znaczenie

Argumenty dotyczące znaczenia utrzymania aktywności fizycznej ma pierwszorzędne znaczenie w przygotowywanym dokumencie. Poza ekspertami z europejskiego sektora fitness, do pracy włączają się także inni eksperci dysponujący specjalistyczną wiedzą z zakresu m.in. epidemiologii.

Normy dla klubów – krajowe i branżowe w jednym

Przygotowywana specyfikacja techniczna obejmie wszystkie aspekty operacyjne i kierownicze dla użytkowników – w tym klientów i pracowników. Kolejne spotkanie grupy roboczej odbędzie się w połowie grudnia 2020 r., kiedy w jednym dokumencie zostaną zebrane i połączone obecne wytyczne krajowe i branżowe. Specyfikacja dotycząca praktyki operacyjnej w obiektach sportowych będzie dostępna od połowy stycznia 2021 r.

Źródło: na postawie materiałów prasowych EuropeActive
Fot. Andrew “Donovan” Valdivia/ Unsplash

Czytaj też LINK

 

- REKLAMA -