Kampania “Zmierz ciśnienie przed treningiem”

Podczas targów GO ACTIVE SHOW 2019 przeprowadzone zostało przez Exercise is Medicine Poland badanie pilotażowe dotyczące aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia. W badaniu udział wzięło 1000 osób zainteresowanych sportem. Po raz pierwszy w Polsce zadano pytanie o czas spędzony na siedzeniu oraz czas treningu.

Brak aktywności fizycznej wiąże się z wieloma chorobami przewlekłymi i zwiększonym ryzykiem przedwczesnego zgonu. Coraz więcej dowodów wskazuje również na to, że siedzący tryb życia może zwiększać ryzyko chorób przewlekłych i śmiertelności. Wszystkie poziomy aktywności fizycznej, w tym nawet lekka, wiążą się ze znacznie zmniejszonym ryzykiem zgonu zależnym od dawki ruchu. Statystycznie istotnie większe ryzyko zgonu obserwowano u osób, które spędzały czas na siedząco 9,5 lub więcej godzin dziennie.

Badanie przeprowadzone na targach GO ACTIVE SHOW objęło 1000 osób, z czego 58 proc. stanowiły kobiety i 42 proc. mężczyźni, 55 proc. osoby z wyższym wykształceniem i 44 proc. mieszkające w dużych miastach. 62 proc. uczestników miało normalną masę ciała.
Zachowania siedzące – 256 osób (25,6 proc.) zadeklarowało 9,5 lub więcej godzin siedzenia dziennie. Osoby te przeciętnie spędzają 41,8 minut dziennie na umiarkowanej aktywności fizycznej i 29 minut dziennie na intensywnych ćwiczeniach.

Wnioski

-Grupa badana była bardzo świadoma zdrowego stylu życia, ponieważ większość uczestników badania miała wyższe wykształcenie i mieszka w dużych miastach liczących ponad 500 000 mieszkańców. Prezentowali również wysoki poziom aktywności fizycznej. Nadal jednak nie są oni świadomi ryzyka związanego z zachowaniami siedzącymi i zwiększonego ryzyka przedwczesnej śmierci z tego powodu. Dlatego konieczne jest uruchomienie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w tym zakresie w Polsce – mówi Anna Plucik-Mrożek z Exercise is Medicine Poland.

-Celem Kampanii było zwrócenie uwagi społecznej na znaczenie badań profilaktycznych oraz bezpieczeństwo uprawiania sportu. Powszechnie wiadomo, że 150-300 minut tygodniowo aktywności fizycznej przynosi bardzo wiele korzyści dla zdrowia, ale uprawiając sport powinniśmy szczególnie zwracać uwagę na bezpieczeństwo ćwiczeń – podkreśla Małgorzata Perl z Exercise is Medicine Poland.

-W dniach 24-25 maja w trakcie targów GO ACTIVE SHOW zaplanowałyśmy 50 stanowisk do pomiaru ciśnienie tętniczego z prowadzonym jednocześnie badaniem ankietowym. W trakcie targów wsparli nas bardzo aktywnie mierząc również ciśnienie Ewa Chodakowska, Joanna Jędrzejczyk, Qczaj, ShaunT, Minister Sportu Witold Bańka – opowiada Anna Plucik-Mrożek. – Dodatkowo projekt prowadzony był w instytucjach publicznych np. NFZ, CSiOZ, Bank PKO, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. W ramach projektu odbywały się wykłady na temat aktywności fizycznej, pomiary ciśnienia tętniczego, wspólne ćwiczenia.
Wykłady i warsztaty z pomiarami ciśnienia tętniczego odbyły się również podczas Eu4ya 2019. W ankiecie pytałyśmy o ilość minut uprawiania sportu – po raz pierwszy w Polsce bez podawania minimalnej ilości minut. Dodatkowo o używanie urządzeń mobilnych do monitoringu aktywności fizycznej, o odległość do miejsca, gdzie można uprawiać sport oraz o zachowania siedzące.

Czy wiesz, że:
• Polska jest najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie – w klubach fitness ćwiczą coraz starsi ludzie,
Na nadciśnienie tętnicze choruje w Polsce 10,5 mln Polaków, a choroby serca są pierwszą przyczyną zgonów w Polsce,
Tylko 8 proc. kobiet i 6,6 proc. mężczyzn zna prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego,
• Styl życia warunkuje zdrowie w ok. 52 proc.,
• Tylko 22 proc. Polaków ćwiczy regularnie 1-2 razy w tygodniu?
Siedzący tryb życia jest czwartą przyczyną zgonów na świecie,
Nadciśnienie tętnicze jest jednym z głównych czynników ryzyka zawału serca i udaru mózgu, czyli chorób bezpośrednio zagrażających życiu.

Źródło: Opracowano na podstawie informacji prasowej Exercise is Medicine Poland

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ