Dofinansowanie dla klubów fitness na Mazowszu

Siłownie oraz kluby fitness dołączono do katalogu branż, które mogą starać się o wsparcie finansowe. Jest to wsparcie w ramach konkursu na dotacje na kapitał obrotowy z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W puli jest aż 10 000 000,00 euro (44 705 000 złotych). Jest to efekt współpracy Federacji Pracodawców Fitness z władzami samorządowymi.

Pomoc dla przedsiębiorców

“Federacji Pracodawców Fitness bardzo zależało, by wspólnie z władzami samorządowymi wypracować takie rozwiązania, które pomogłyby polskim przedsiębiorcom z Mazowsza, działającym w obszarze sportu i rekreacji ruchowej, w kontynuowaniu działalności w trudnym okresie pandemii” – powiedział Adam Śliwiński z Federacji Pracodawców Fitness. “Niemal od początku pandemii zabiegaliśmy o spotkanie z marszałkiem Adamem Struzikiem. Marszałek po wysłuchaniu, jak wielka jest to skala działalności, przychylił się do naszych postulatów”– dodał Adam Śliwiński.

Dla kogo dofinansowanie

Ogłoszone 8 października warunki konkursu umożliwiają podmiotom, które na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziły działalność w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności z grupy:
-PKD 93.1, klasa93.11, podklasa93.11.Z -działalność obiektów sportowych, -PKD 93.1, klasa 93.12, podklasa 93.12.Z –działalność klubów sportowych.- PKD 93.1, klasa 93.13, podklasa 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,- PKD 93.1, klasa 93.19, podklasa 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem na ubieganie się o środki unijne.

Wsparcie dla całej branży

Ale to nie koniec. Wzorem wypracowanych standardów w województwie mazowieckim Federacja zamierza przekonywać kolejne władze samorządowe do włączenia siłowni i klubów fitness na listę branż objętych dotacjami unijnymi. “Chcemy iść za ciosem i wspierać naszą branżę w tym trudnym momencie. Wierzymy, że skoro udało się na Mazowszu, Federacja przekona kolejne samorządy i unijne pieniądze popłyną do naszej branży” – deklaruje Adam Śliwiński.

Rynek z perspektywami

W Polsce istnieje około 10 tysięcy różnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. W przeważającej większości są to spółki z polskim kapitałem. Samych klubów fitness jest łącznie około 3,5 tysiąca, a zatrudniają one niebagatelną liczbę ponad 50 tys. pracowników. Jeszcze przed epidemią, Polska była jednym z krajów, które w badaniu „The European Health & Fitness Market” uznawany był za rynek z bardzo dobrymi perspektywami na przyszłość. Federacja Pracodawców Fitness z niepokojem odnotowała, jak bardzo epidemia wpłynęła na funkcjonowanie i rozwój tego sektora gospodarki. Tym bardziej prowadzi działania na szeroką skalę, by wesprzeć całą branżę sportową i zminimalizować skutki kryzysu.

Informacje dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Fot. Micheile Henderson/Unsplash

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ