Benefit Systems: stabilny wzrost w Polsce i zagranicą

Przychody Grupy Kapitałowej wyniosły w pierwszym półroczu br. 735,5 mln zł. Zysk operacyjny Grupy Benefit Systems wyniósł 69,8 mln zł, co oznacza wzrost o 8% rok do roku (z uwzględnionym pozytywnym wpływem MSSF 16), a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 56,2 mln zł.

– Wyniki finansowe Grupy w pierwszym półroczu były zgodne z oczekiwaniami. Wzrost przychodów o 26% rok do roku jest pochodną dynamicznego rozwoju flagowego produktu oraz rozwijającej się sieci klubów fitness. Grupa Benefit Systems rozwija się zgodnie z przyjętą strategią, a obecna sytuacja na rynku pracy sprzyja dalszemu, stabilnemu wzrostowi w kluczowych obszarach – mówi Adam Radzki, członek Zarządu Benefit Systems.

Przychody Grupy w pierwszym półroczu br. wzrosły o 26% r/r do poziomu 735,5 mln zł. Natomiast przychody segmentu Zagranica (również podawane łącznie dla obszaru kart sportowych oraz fitness) w tym okresie wyniosły 151,0 mln zł (wzrost o 62% r/r). Zysk operacyjny Grupy Benefit Systems wyniósł 69,8 mln zł, co oznacza wzrost o 8% rok do roku. EBIT oczyszczony o wpływ MSSF 16 wyniósł 64,7 mln zł i był na porównywalnym poziomie, jak w pierwszej połowie 2018 roku. Grupa Benefit Systems zaraportowała 56,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

– Sprzedaż kart sportowych realizowana jest zgodnie z planem na ten rok. Widzimy także pozytywny wpływ akcji wakacyjnej promującej aktywność fizyczną w niskim sezonie, którą w tym roku rozpoczęliśmy już w czerwcu – mówi Emilia Rogalewicz, członek Zarządu, odpowiedzialna za strategię sprzedaży i obsługę klientów.
W pierwszym półroczu br. liczba kart sportowych wzrosła w Polsce o 13,8% względem pierwszego półrocza 2018 r. (1 046,5 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 127,1 tys. sztuk r/r), natomiast na rynkach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja i Grecja) o 60,6% (285,7 tys. sztuk). Na koniec tego okresu Grupa Benefit Systems zarządzała spółkami prowadzącymi łącznie 153 kluby własne na terenie całego kraju oraz 23 na rynkach zagranicznych. Obiekty te znacząco wpływają na stabilny rozwój oferty kart sportowych i ich atrakcyjność dla użytkowników, dlatego też podjęto decyzję o włączeniu polskich spółek odpowiedzialnych za sieci fitness w struktury Benefit Systems.

– Obecnie intensywnie pracujemy nad reorganizacją, która jest procesem skomplikowanym ze względu na liczbę łączonych z Benefit Systems podmiotów. Natomiast w klubach fitness koncentrujemy się na działaniach pro-sprzedażowych oraz optymalizacji kosztów – wyjaśnia Wojciech Szwarc, członek Zarządu, który odpowiada za rozwój sieci partnerskiej.
Według Spółki atrakcyjność flagowego produktu, czyli kart sportowych, korzystne trendy oraz dynamiczny rozwój branży sportowej wskazują, że Grupa Benefit Systems ma potencjał do kontynuacji wzrostu w kolejnych latach: Na dalszy rozwój naszego biznesu pozytywny wpływ mieć będą niskie bezrobocie oraz rynek pracownika, dobra sytuacja gospodarcza oraz utrzymujący się trend aktywnego stylu życia.

Jak wynika z MultiSport Index obecnie 62% Polaków, czyli blisko 21 mln podejmuje aktywność fizyczną minimum raz w miesiącu – dodaje Emilia Rogalewicz, członek Zarządu. – Dodatkowo odpowiedzią na rosnące potrzeby działów HR w zakresie rozwiązań szytych na miarę, w tym na automatyzację procesów i personalizację świadczeń, pomocne będą nasze programy kafeteryjne, które już teraz stanowią ważny kanał sprzedaży kart MultiSport oraz cenne wsparcie dla wielu klientów w obszarze dystrybucji środków pozapłacowych.
Segment Kafeterie (platformy MultiKafeteria i MyBenefit) zwiększył liczbę użytkowników o ponad 80 tys. względem pierwszego kwartału 2018 r. do poziomu 400,5 tys. Obroty w omawianym okresie były na poziomie 155 mln zł. Niezmiennie największym powodzeniem wśród użytkowników platform kafeteryjnych cieszy się kategoria Sport, która stanowi ponad połowę obrotów na e-platformach. Spółka kontynuuje inwestycje w rozwój technologiczny tego obszaru.

Do pobrania Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Benefit_Systems_1H2019-1

*Dane przekształcone w wyniku korekty prezentacyjnej aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego oraz w wyniku korekty przychodu segmentu Kafeterie (MSSF15)

Źródło: materiały prasowe

Fot. Nattanan Kanchanaprat/ Pixabay

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ