Benefit Systems podsumował 3 kwartały

Benefit Systems zaprezentował wyniki za 3 kwartały 2018:

• Na koniec III kwartału 2018 łączna liczba kart MultiSport w Polsce i na rynkach zagranicznych wyniosła 1 104,2 tys. sztuk.
• Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w III kwartałach 2018 roku wzrosły o 27,4 proc., do poziomu 889,6 mln zł.
• Zysk z działalności operacyjnej Grupy Benefit wyniósł w tym okresie 102,9 mln zł, co oznacza wzrost o 14,7 proc. rok do roku.

Karty sportowe w Polsce i za granicą
Na koniec III kwartału 2018 r. z kart MultiSport korzystało w Polsce prawie 917,2 tys. użytkowników, co oznacza wzrost o 13,5 proc. w porównaniu z końcem III kwartału 2017 roku. Z kolei liczba kart na rynkach zagranicznych osiągnęła poziom 187 tys. sztuk (wzrost o 77 proc.). Wynik ten to efekt m.in. skutecznych działań sprzedażowych, którym sprzyja popularność aktywnego stylu życia, a także atrakcyjnych projektów specjalnych umożliwiających całoroczną aktywność użytkowników. Przychody segmentu Karty Sportowe (sprzedaż kart w Polsce) w III kwartałach 2018 roku wyniosły 624,8 mln zł i były wyższe o ponad 16 proc. rok do roku, natomiast przychody segmentu Zagranica w tym okresie wyniosły 148,0 mln zł (wzrost o 113 proc. rok do roku).

Segment Fitness
Grupa Benefit Systems zarządzała na koniec trzeciego kwartału spółkami prowadzącymi łącznie 113 klubów własnych na terenie całego kraju. Na dzień publikacji wyników finansowych Grupy liczba klubów wzrosła do 139 obiektów (efekt finalizacji dwóch transakcji ze spółkami Calypso oraz Fit Fabric). Przychody ze sprzedaży Segmentu Fitness osiągnęły poziom 177 mln zł (wzrost o 53,6 proc. rok do roku). Segment Fitness jest w pełni komplementarny z segmentem Kart Sportowych – nowo otwierane kluby gwarantują odpowiedni przyrost powierzchni i nowoczesną infrastrukturę, co znacząco wpływa na atrakcyjność oferty dla użytkowników kart sportowych.

Platformy kafeteryjne
Segment Kafeterie (MultiKafeteria i MyBenefit), którego platformy umożliwiają dystrybucję dodatkowych świadczeń pozapłacowych w obszarze sportu, kultury i turystyki, w tym produktów własnych Grupy Benefit Systems, odnotował na koniec września br. wzrost liczby użytkowników do poziomu ponad 341 tys. (+65,8 tys. rok do roku). Obroty MyBenefit i MultiKafeterii wyniosły prawie 200 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 20 proc. rok do roku.

Skonsolidowany raport kwartalny GK Benefit Systems za 1-3Q2018 dostępny jest na stronie benefitsystems.pl.

Źródło: Benefit Systems

 

- REKLAMA -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ