Benefit Systems optymalizuje koszty

Grupa Benefit Systems w pierwszym kwartale 2020 roku odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 386,1 mln zł, co stanowi wzrost o 9% wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawa wyników w tym okresie była efektem rozwoju odnotowanego przed epidemią w styczniu i lutym br., na co wpływ miało m.in. zwiększenie liczby kart MultiSport do poziomu 1 548,9 tys. Od połowy marca istotny wpływ na wyniki Grupy ma zamknięcie obiektów sportowo-rekreacyjnych, które przekłada się na znaczące zmniejszenie osiąganych przychodów w sieciach fitness oraz w ramach Programu MultiSport, przy dalszym ponoszeniu kosztów związanych m.in. z utrzymaniem własnej infrastruktury sportowej. Obecnie Grupa przygotowuje się do ponownego otwarcia klubów. Według Zarządu Spółki epidemia będzie mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy w kolejnych kwartałach.

 

– Jesteśmy zadowoleni z wyników, które osiągnęliśmy w pierwszym kwartale, bo styczeń i luty mieliśmy bardzo dobry. Niestety zmiany zachodzące od marca spowodowane epidemią COVID-19, a zwłaszcza zamknięcie obiektów sportowo-rekreacyjnych, stanowią dla nas wyzwanie operacyjne oraz obciążają wyniki w kolejnych miesiącach. W związku z tym już pod koniec kwartału podjęliśmy działania optymalizujące koszty, by minimalizować straty związane z zamknięciem klubów fitness i zapewnić Grupie stabilność w nowych warunkach. Zdecydowaliśmy się też rozszerzyć ofertę online Programu MultiSport, dostosowując ją do potrzeb Polaków pozostających w domach, m.in. poprzez zdalne treningi. Obecnie przygotowujemy się do ponownego otwarcia obiektów sportowych, mamy nadzieję, że nastąpi to z początkiem czerwca – wyjaśnia Bartosz Józefiak, członek Zarządu Benefit Systems, odpowiedzialny za finanse Grupy Kapitałowej.

W I kw. 2020 r. zysk operacyjny Grupy Benefit Systems wyniósł 42,9 mln zł, co oznacza wzrost o 35% rok do roku. Grupa Benefit Systems zaraportowała jednocześnie w tym okresie 2,05 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 16,25 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 96,3 mln zł w I kw. 2020 r. i wzrósł o 30% r/r.

W pierwszych trzech miesiącach br. z kart MultiSport korzystało 1 177,5 tys. osób w całym kraju (wzrost o 14% r/r) oraz 371,4 tys. osób na rynkach zagranicznych (w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Chorwacji i Grecji), co oznacza zwiększenie o 40% r/r. W związku z epidemią, program MultiSport został całkowicie zawieszony w innych krajach, zaś w Polsce rozpoczęto poszerzanie oferty online, co pozwoliło utrzymać część przychodów. Jedocześnie po zamknięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych zawieszono wszystkie członkostwa w klubach fitness należące do Grupy w kraju i za granicą. W rezultacie w tym okresie nie są pobierane opłaty za karnety od klientów na żadnym z rynków. W Polsce osoby posiadające i opłacające karnety do sieci zarządzanych przez Benefit Systems Oddział Fitness mają dostęp do platformy Yes2move.com, oferującej różnorodne treningi sportowe online. Na koniec kwartału Grupa Benefit Systems zarządzała łącznie 163 klubami na terenie Polski oraz 25 na rynkach zagranicznych.

– Program MultiSport stanowi jeden z najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych w Polsce, a na rynkach zagranicznych jego pozycja z roku na rok umacnia się w tym obszarze. W związku z epidemią zmuszeni jesteśmy działać na zmienionych warunkach. Od połowy marca rozszerzamy w kraju, na naszym największym rynku, pakiet usług online, by wspierać aktywność fizyczną użytkowników kart sportowych w warunkach domowych. W ofercie pojawiły się m.in. zajęcia sportowe prowadzone przez obiekty partnerskie, rozwiązania wspierające rozwój osobisty, warsztaty mindfulness, zajęcia sportowe dla dzieci. Z powodu zamknięcia obiektów sportowo-rekreacyjnych, zarówno w tym miesiącu, jak i w poprzednim, utrzymaliśmy zmienione warunki rozliczania klientów Programu MultiSport z zapewnionym dostępem do świadczeń online. Klienci mogą alternatywnie skorzystać z opcji zawieszenia kart aż do momentu przywrócenia pełnej formuły programu. W kwietniu z oferty online korzystało ok. 30% użytkowników i poziom ten utrzymuje się nadal. W związku z tym osiągamy tylko niewielki poziom naszych normalnych miesięcznych przychodów – wyjaśnia Emilia Rogalewicz, członek Zarządu, odpowiedzialna za sprzedaż kart MultiSport w Polsce.

W wyniku obostrzeń wprowadzonych w marcu w związku z epidemią przychody segmentu Polska w I kw. br. charakteryzowały się mniejszą dynamiką niż przed rokiem i wzrosły o 5,1% r/r do poziomu 299,3 mln zł. Przychody segmentu Zagranica (podawane łącznie dla obszaru kart sportowych oraz fitness) w tym okresie wyniosły 80,8 mln zł, co stanowiło wzrost o 12,2% r/r. Segment Kafeterie (platformy MultiKafeteria i MyBenefit) w I kwartale br. zwiększył liczbę użytkowników do poziomu 482,8 tys. (zmiana o 24% r/r) oraz obroty o 11,2% do poziomu 85,5 mln zł. Wpływ epidemii na ten segment działalności jest stosunkowo umiarkowany, w niewielkim stopniu zmniejszyły się obroty kategorii objętych decyzjami władz na korzyść rozwiązań wspierających bieżące potrzeby gospodarstw domowych.

Benefit Systems rozpoczął już wznawiania działalności na poszczególnych rynkach. Pierwszym krajem, który ponownie otworzył obiekty sportowo-rekreacyjne, były Czechy (27 kwietnia), kolejne otwarcia nastąpiły w Chorwacji (13 maja) i Bułgarii (18 maja). Słowacja – podobnie jak Polska – powinna zostać otwarta na początku czerwca. W okresie zamknięcia obiektów sportowych z powodu epidemii podjęta została decyzja o zakończeniu działalności na rynku greckim, na co wpływ miało umiarkowane zainteresowanie pracodawców ofertą oraz niekorzystne prognozy makroekonomiczne dla kraju.

Komentarz dotyczący sytuacji Grupy Kapitałowej w związku z epidemią COVID-19

– Na tym etapie nadal trudno nam oszacować skalę wpływu epidemii na naszą działalności i wyniki osiągane w kolejnych okresach. Wciąż nie wiemy, jak będzie kształtować się powrót pracowników z home office do biur i normalnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Trudno też przewidzieć zachowania użytkowników w początkowym okresie działania obiektów sportowo-rekreacyjnych i popyt na te usługi, a także warunki makroekonomiczne na rynkach, na których działamy. Mamy ambitne plany związane z przywracaniem naszego flagowego produktu do poziomu sprzed epidemii i na tym chcemy się skupiać w kolejnych miesiącach – wyjaśnia Bartosz Józefiak.

Według Spółki, COVID-19 będzie znacząco obciążał wyniki za 2 kwartał, a negatywny wpływ zależeć będzie nadal od m.in. skuteczności podejmowanych przez Grupę działań w kwestii oszczędności kosztowych, efektów negocjacji z partnerami biznesowymi oraz zakresu działań pomocowych podejmowanych przez rządy na różnych rynkach.

– Kwestie negocjacji czynszowych są i będą dla nas jednym z kluczowych obszarów kosztowych, nad którymi pracujemy. Kontynuujemy także działania optymalizacyjne na poziomie kosztów bezpośrednich klubów fitness, kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. Nadal priorytetowo tratujemy zarządzanie płynnością grupy kapitałowej. Dotychczasowa strategia Grupy, która zakłada stabilny i długofalowy rozwój, to bezpieczna opcja, która obecnie pomaga nam przetrwać czas epidemii – mamy bowiem wygenerowany w poprzednich okresach solidny cash flow operacyjny oraz relatywnie niskie zadłużenie. Kluczowe będzie jednak ponowne otwarcie obiektów sportowo-rekreacyjnych, co pomoże naszym partnerom sportowym w powrocie do gry i odbudowaniu działalności po przerwie – dodaje Bartosz Józefiak.

Badania zrealizowane przez Kantar na rzecz Benefit Systems pokazują zwiększoną potrzebę ruchu i aktywności na skutek epidemii, co pozwala zakładać, że sytuacja w perspektywie kilku miesięcy będzie się stabilizować. Jak wynika z danych MultiSport Index Pandemia aż 85% Polaków planuje zwiększyć swoją aktywność fizyczną po lockdown, a 75% respondentów, którzy korzystali z obiektów sportowych przed epidemią, planuje powrót do ćwiczeń zaraz po ich ponownym otwarciu.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Carlos Muza/ Unplash

- REKLAMA -