Zobowiązanie Benefit Systems

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał Benefit Systems do wprowadzenia działań zwiększających poziom konkurencji w branży fitness. Spółka ma podjąć działania sprzyjające rozwojowi konkurencji na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych. Ponadto, Benefit Systems wprowadzi działania sprzyjające niedyskryminacyjnemu traktowaniu klubów, które chcą oferować swoje usługi w programie Multisport.

Wydana decyzja dotyczy jednego z wątków postępowania w sprawie antykonkurencyjnych porozumień na rynku fitness. Prezes UOKiK podejrzewał m.in., że spółka mogła ustalić z niektórymi sieciami fitness, aby nie współpracowały one z jej konkurentami na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych. W szczególności z OK System (obecnie Medicover Sport). Ponadto Benefit Systems mógł nie podejmować współpracy z klubami innymi niż te, z którymi mógł być zmowie. Mogło to w nieuzasadniony sposób uprzywilejowywać pozycję tych klubów na rynku.

W trakcie postępowania spółka Benefit Systems przyjęła zobowiązanie do podjęcia prokonkurencyjnych działań zarówno w odniesieniu do rynku, na którym oferowane są pakiety sportowo-rekreacyjne, jaki i rynku klubów fitness. Prezes UOKiK w wydanej decyzji nałożył obowiązek ich wykonania. Wziął przy tym pod uwagę, że w wyniku zmian własnościowych na rynku fitness oraz przeprowadzonej interwencji nie stosuje się już budzących wątpliwości praktyk. Prezes Urzędu uznał również, że zaproponowane działania spółki będą korzystne dla rywalizacji rynkowej klubów fitness i pomiędzy operatorami pakietów sportowo-rekreacyjnych.

– Zgodnie ze zobowiązaniem Benefit Systems dopuści przynajmniej jednego operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych do niektórych dużych klubów fitness w atrakcyjnych lokalizacjach na wskazany w decyzji czas. Ponadto spółka będzie musiał podjąć działania sprzyjające równemu traktowaniu klubów ubiegających się o nawiązanie współpracy w ramach programu Multisport. Dzięki temu wzmocni się konkurencja na rynku fitness

– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Benefit Systems z obowiązkiem raportowania

Benefit Systems będzie miał obowiązek raportowania wykonania zobowiązań Prezesowi UOKiK. Dzięki temu będzie on mógł m.in. zweryfikować, czy realizuje się je. Kara za niewykonanie decyzji zobowiązującej wydanej przez Prezesa UOKiK może wynieść równowartość do 10 tys. euro za każdy dzień opóźnienia.

Wydanie decyzji zobowiązującej kończy postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK w odniesieniu do porozumień, których stroną mógł być Benefit Systems.

Wydanie decyzji pozwala Prezesowi UOKiK na kontrolowanie wykonania przez przedsiębiorcę uzgodnionych zobowiązań w uproszczonym trybie. Zarazem pozostawia możliwość badania działań przedsiębiorców sektora fitness w zakresie niezwiązanym z realizowaniem zobowiązań.

Pełna treść zobowiązań – Sentencja_decyzji_nr_DOK-5_2021

Inne decyzje

Decyzja zobowiązująca Benefit Systems do podjęcia prokonkurencyjnych działań jest kolejną decyzją, związaną z badaniem przez Prezesa UOKiK możliwych praktyk ograniczających konkurencję na rynku fitness. W grudniu 2020 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której stwierdził, że największe sieci fitness, w tym Benefit Systems, podzieliły między sobą rynek. Nałożone na przedsiębiorców kary wyniosły ponad 32 mln zł. Ukarani – łączną kwotą 800 tys. zł – zostali również menedżerowie bezpośrednio odpowiedzialni za zmowę.

Z kolei w 2021 r. Prezes UOKiK wydał dwie decyzje. Nałożył w nich kary w wysokości 500 tys. zł na spółkę Platinium Wellness oraz 150 tys. zł na prezesa zarządu tej firmy. Kary zostały nałożone za utrudnianie przeszukania, które Prezes UOKiK prowadził w tej spółce.

Prezes UOKiK badał również stan konkurencji na rynku fitness w związku z planami koncentracji Benefit Systems-Calypso. W związku z przeprowadzonymi analizami wydał zastrzeżenia do tej koncentracji. Benefit Systems zrezygnował wówczas z dokonania tej transakcji i wycofał wniosek z Urzędu.

Źródło: materiały prasowe

 

- REKLAMA -