Zdrowie w centrum zainteresowania pracodawców

8 września obchodzimy Światowy Dzień Wellbeingu. Szczególnie w ten dzień zdrowie pracowników powinno znaleźć się w centrum zainteresowania pracodawców.

Blisko połowa pracodawców w Europie, biorących udział w badaniu Great Place to Work (Stress and Wellbeing at Work: A European Outlook), uważa stres za kluczowy problem w ich organizacjach. 65% z nich potwierdza, że zdrowie i dobre samopoczucie pracowników stały się strategicznym priorytetem. Niestety pandemia pogłębiła problemy związane z zarządzaniem stresem oraz znacząco obniżyła poziom dobrostanu pracowników. W Światowy Dzień Wellbeingu warto zwrócić uwagę na działania zapewniające pracownikom realne wsparcie, poczucie wartości pracy i wpływu na jej przebieg. Istotne jest także odpowiednie wsparcie w obszarze zdrowia psychofizycznego.

Pandemia, lockdowny a zdrowie

Praca zdalna, niepokój związany z pandemią i kolejnymi lockdownami miały swój realny wpływ na zmiany na rynku pracy. Wykonywanie obowiązków z domu dla jednych pracowników okazało się dobrym rozwiązaniem. Dla innych było stresującym wyzwaniem, wymagającym wyznaczenia granicy między czasem prywatnym a służbowym. Długotrwała izolacja i przybierające na sile poczucie osamotnienia sprawiły, że u wielu pracowników zaczęły pojawiać się stany lękowe i różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne. Dodatkowo przedłużający się brak swobodnego dostępu do ruchu i obiektów sportowych stał się przyczyną problemów zdrowotnych. Zmniejszony poziom aktywności fizycznej obniżył wydolność i kondycję Polaków oraz nasilił bóle kręgosłupa.

– W czasie pandemii, kiedy łączyliśmy pracę zdalną z obowiązkami domowymi, często szukaliśmy rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie. Jedzenie na wynos, szybkie przekąski, a nawet zajadanie pandemicznego stresu spowodowało zmniejszenie liczby zachowań prozdrowotnych. Znacząco wzrosła waga wielu z nas. Według badań średnio o 5,7 kilograma. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie zmobilizować się do zadbania o zdrowie, w tym prawidłowe odżywianie oraz aktywność, wsparcie pracodawcy może być dla nas dodatkowym źródłem motywacji

– wyjaśnia Mateusz Banaszkiewicz, psycholog zdrowia, wykładowca SWPS.

Pracodawca a wsparcie zdrowia i aktywności fizycznej

Wyniki badania MultiSport Index dotyczące wpływu aktywności fizycznej na motywację i efektywność w pracy pokazują jasno, że obniżanie w firmie priorytetu dla działań w tym obszarze może doprowadzić nie tylko do spadku produktywności pracowników, ale także do utraty dobrego wizerunku pracodawcy. Tego firmy obawiają się już teraz – według badania AON „Global Wellbeing Survey 2021” 50 proc. z nich traktuje zaangażowanie pracowników jako ważny wskaźnik oceny swojego biznesu. „Transakcja” jest jednak obustronna, a więc zatrudnieni oczekują zaangażowania w równym stopniu – tyle, że ze strony pracodawców.

W badaniu MultiSport Index aż 60 proc. ankietowanych pracowników potwierdziło, że oczekuje od pracodawców zwiększenia zaangażowania w zakresie wspierania zdrowia i aktywności fizycznej załogi. Opinię tę najczęściej wyrażają osoby pracujące w przedsiębiorstwach średniej wielkości, zatrudniających od 50 do 250 osób.

Z czego to wynika? – Z pewnością z rosnącej świadomości zdrowego stylu życia, jak również jego pozytywnego wpływu na zdrowie psychiczne. Aż 41 proc. ćwiczących Polaków uważa, że aktywność fizyczna niweluje stres związany z pandemią. Z kolei według badania Global Wellbeing Survey 2021 od początku pandemii wielu pracowników doświadczyło problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, w tym również spadku produktywności.  42% pracowników doświadczyło pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. 28% ma problemy z koncentracją w pracy. 20% potrzebuje więcej czasu na realizację obowiązków zawodowych, a 15% doświadcza problemów z rozumowaniem i podejmowaniem decyzji.

Dodatkowo nasze obawy związane ze stanem zdrowia, zmianami stylu życia czy nieprzewidywalnością obecnej sytuacji utrzymują się na niebezpiecznie wysokim poziomie od wielu miesięcy.

Skoro wiemy, że dobra kondycja zdrowotna dla wielu z nas jest powodem do szczęścia, a myśl o jej utracie wywołuje w nas niepokój, warto podejmować działania prozdrowotne.

– Tym bardziej, że każdy z nas może wprowadzić w swoją codzienną rutynę czynności, które wzmocnią zdrowie fizyczne i psychiczne. Dzięki temu zyskamy poczucie kontroli nad sytuacją – robimy coś pożytecznego, co wzmacnia naszą odporność psychofizyczną. Może to być sport, uznany za jeden z podstawowych elementów profilaktyki i czynnik poprawy nastroju. Możemy skorzystać również z medytacji lub relaksacji, które dodatkowo pomogą zdrowiej przeżywać albo łagodzić trudne emocje – dodaje Mateusz Banaszkiewicz.

Kompleksowe podejście do wellbeingu

Obecnie pracodawcy poszukują rozwiązań, które stanowią odpowiedź na nowe oczekiwania zespołów związane ze zdrowiem psychofizycznym. Z pomocą przychodzą benefity pozapłacowe z obszaru szeroko rozumianej aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Według wielu pracodawców są zarówno skuteczną formą motywacji, jak i rozwiązaniem wspierających dobrostan pracowników.

– Organizacje zmieniły się tak samo jak nasz styl życia, potrzeby i oczekiwania, a także sposoby na funkcjonowanie w świecie pełnym obostrzeń. W tej nowej rzeczywistości kompleksowe wsparcie pracujących rodziców, singli, osób w wieku przedemerytalnym czy rozpoczynających karierę zawodową wymaga szerszego podejścia niż tylko zapewnienie ubezpieczenia czy dofinansowania wakacji. Z naszych analiz wynika, że potrzebne są elastyczne i dostępne 24/7 rozwiązania dla pracowników zarówno wyjątkowo aktywnych fizyczne, jak i stroniących od nadgodzin na siłowni.

Ważne są kursy i warsztaty redukujące stres w zaciszu domowym, ale także profesjonalne wsparcie psychologa w ramach terapii. Potrzeb jest coraz więcej, dlatego pracodawcy liczą na świadczenia pozapłacowe, które będą do nich dostosowane. Rozwiązania te muszą być dopasowane do jednostki, jednocześnie atrakcyjne dla wszystkich, elastyczne i dostępne w każdym miejscu – wyjaśnia Emilia Rogalewicz, członek Zarządu Benefit Systems.

Zdrowie najważniejszym benefitem

Już sama inwestycja w rozwiązania wspierające aktywny styl życia przynosi korzyści.  Według raportu MultiSport Index wśród pracowników, którzy korzystają z tego typu świadczeń, poziom aktywności fizycznej wynosi aż 76 proc. To wynik lepszy o 13 p.p. w porównaniu ze średnią społeczeństwa (63 proc.). Dodatkowo badania przeprowadzone wśród użytkowników Programu MultiSport potwierdzają, że dzięki karcie sportowej 78 proc. trenuje częściej. Z kolei 68 proc. korzysta z nowych form treningu.

– Dwie dekady temu wprowadzanie na rynek kart MultiSport było przez wielu uznane za fanaberię i rozwiązanie dedykowane wyłącznie pracownikom międzynarodowych firm. Nasz program stał się jednak z czasem najbardziej pożądanym benefitem i kluczowym dodatkiem do wynagrodzenia. Na to pracowaliśmy intensywnie przez lata, promując aktywność, edukując pracodawców i pracowników.

Obecnie rynek chłonie nowe rozwiązania szybciej, m.in. z powodu zmian i nowych potrzeb, które pojawiły się w pandemii. Dlatego w ubiegłym roku, mimo lockdownu i licznych wyzwań związanych z pracą zdalną, rozpoczęliśmy prace nad programem MultiLife. Zapewni on pracownikom kompleksowe wsparcie w różnych obszarach ich życia, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Nie narzucamy, pokazujemy możliwości i wspieramy w trakcie korzystania z nich

– dodaje Emilia Rogalewicz.

Jak wynika z badania Kapitał Zdrowie już 2 na 5 decydentów w polskich firmach uważa, że w przyszłości promocja aktywności fizycznej będzie kluczowym działaniem wspierającym zdrowie pracowników. Podobnie będzie z budowaniem ich odporności fizycznej oraz psychicznej.

Według 56 proc. osób zarządzających firmami w Polsce wzrost satysfakcji pracowników stanowi obecnie największą korzyść wynikającą z oferowania benefitów w ich przedsiębiorstwach. Kolejne miejsca zajmują korzyści wizerunkowe (44 proc.), wzrost efektywności całej organizacji (40 proc.) oraz poszczególnych zespołów (36 proc.). Co dziesiąty decydent zapewniający benefity prozdrowotne, w tym wspierające aktywność fizyczną, np. karty sportowe, zauważa długofalową poprawę zdrowia pracowników.

Źródło: materiały prasowe
Fot. Mohamed Hassan/Pixabay

Przeczytaj też Mental fitness na stres

- REKLAMA -